eye-share versjon 2018 er lansert

eye-share Faktura 2018 er lansert med ny funksjonalitet, 8 utbedringer og 32 endringer fra eye-share Faktura 2017.

Ny funksjonalitet inkluderer aksjonsregler og ny versjon av eye-share Reiseregning i standardversjonen av eye-share 2018.

Aksjonsregler
Aksjonsregler er et nytt system for automatisk merking av faktura med merkelapper basert på egendefinerte kriterier eller hendelser. Det gir deg mulighet for å sette opp regler for avvik i normal flyt når gitte hendelser inntreffer. Når en slik regel har inntruffet, vil dette visualiseres på dokumentet ved merkelapper som vises på informasjonsfanen.

Hensikten med bruk av aksjonsregler er å skape automatikk på alle fakturaer som er helt normale, og dermed bare behandle de med avvik. Eksempelvis så kan en definere et aksjonsregel slik at alle faktura som er endret etter prekontering eller endret etter påføring av maler, skal stoppes i status Godkjent – så kan en ha det slik at alle som da ikke er endret automatisk går direkte til «Klar til bokføring.

Aksjonsregler kan brukes for følgende dokumenttyper:

  • Kostnadsfaktura
  • Innkjøpsfaktura
  • Diversebilag
  • Utlegg

Reiseregning
eye-share Reiseregning er nå klar i 2018-versjonen, på helt ny teknologi. Dette muliggjør registrering av reiser på regning, reiser på diett, pendlerreiser, kjørebok eller utlegg. Enkelte reisetyper tilbyr muligheten for kombinasjon av disse.

eye-share Reiseregning 2018 er svært fleksibel og kan i stor grad tilpasses ulike regelverk gjennom konfigurasjon. Under oppsettstyper vil en fritt kunne sette opp lønnsarter, overnattingstyper, ulike destinasjoner, utleggstyper og kjøretøy.

Har du spørsmål om eye-share 2018, eller ønsker du å oppgradere? Kontakt oss HER!

Share This: