eye-share Connect 2021

stone

Bygg kunnskap - stein på stein!

Få smarte tips til hvordan du kan utnytte dagens funksjonalitet i eye-share Workflow og jobbe enda mer effektivt med din løsning! Gjennom en serie med temabaserte nettmøter, inviterer vi mindre kundegrupper til korte læringsøkter og dialog!

  • Nettmøtene holdes på norsk og foregår via Microsoft Teams
  • Varighet inntil 30 minutter. Vi starter med en faglig seanse på 15-20 minutter, etterfulgt av mulighet for erfaringsutveksling, spørsmål og dialog.
  • For best effekt, ønsker vi å møte mindre kundegrupper. Vi har 30 tilgjengelige plasser for hvert nettmøte.
  • Deltakelse er gratis og vi fyller opp plassene etter "førstemann til mølla" prinsippet.  Vi vurderer forløpende flere seanser om pågangen blir stor.

For mer informasjon om tema, datoer og påmelding, se programoversikt under.
Vi gleder oss til å møte deg digitalt!

For engelske nettmøter gå til eye-share.com

 

Nettmøter i juni

eye-share Workflow
Rapporter og analyse | 24. juni kl. 10
Det å forstå, tolke og analysere tilgjengelige data blir stadig viktigere for å sikre oppdaterte nøkkeltall og et bedre beslutningsgrunnlag.  Med eye-share sin tilleggsmodul for rapporter, får du et avansert analyseverktøy i et enkelt brukergrensesnitt, basert på Power BI. Modulen tar sikte på å gi deg visualiseringer og business intelligence-funksjoner gjennom forhånddefinerte rapporter eller rapporter tilpasset ditt behov. Finn gull i dine data med analyseverktøy for fremtiden! Vi viser deg mulighetene.

Vert: Kenneth Sætre, Eye-share

Avholdte nettmøter i juni

eye-share Workflow
Utlegg | 3. juni kl. 10
Er du klar over at de ansatte i din virksomhet kan registrere sine utlegg direkte i eye-share Workflow uten noen ekstra modul? Utlegg kan håndteres som vanlige inngående faktura og utbetales direkte til den ansattes konto. Ansatte kan registrere utlegg både via mobil og pc, enkelt og raskt. Vi viser deg hvordan!

Vert: Charlotte Paul, Eye-share

eye-share Workflow
Matching av faktura mot bestilling - med og uten linjetolk | 10. juni kl. 10
Hvordan fungerer matching av fakturaer mot bestillinger? I eye-share kan denne prosessen automatiseres og du kan velge om du vil matche på totalbeløp mellom faktura og varer mottatt, eller om du vil matche på hver enkelt av varelinjene. Hva mener vi med 3-ways-match? Hvilken metode er best for deg som kunde å bruke? Vil du lære mer om hvordan dette fungerer og hva du kan spare? Bli med!

Vert: Liv Gilje-Sørnes, Eye-share

eye-share Workflow
KPI’er i portal | 17. juni kl. 10                         
Oppstartsbildet i eye-share Workflow inneholder blokker med visuelle grafer over behandlingstid, match rate osv. Dataene som vises er hentet ut fra såkalte KPI-rapporter (Key Performance Indicators) som er målinger av nøkkeltall. Vil du lære mer om hvilke KPI rapporter som er tilgjengelig for deg, enten som regnskapsbruker eller godkjenner, og lære mer om hva hver enkelt rapport betyr?

Vert: Rebecca Skibeli Larsen, Eye-share

Avholdte nettmøter i mai

eye-share Workflow
Søk og gjenfinning | 6. mai kl. 10
Finn det du leter etter med vår avanserte søkemotor. Søk i lister, søk i konteringsdimensjoner og utfør globale søk på tvers av all informasjon. Mulighetene er utallige, men når bruker du hva? Vi lærer deg noen triks for søkeverdi og muligheter.

Vert: Ragnhild Nesheim Myhre, Eye-share

eye-share Workflow
Kontoregler | 12. mai kl. 10
Kontoregler brukes for å definere at utvalgte konteringer har tilleggskrav. Enten at det er påkrevd med kommentar eller vedlegg. Eller ved at spesifikke valgte konteringer skal begrense hvilke andre konteringer som kan velges. Eksempler på gode bruksområder er hvis en konto krever kommentar eller at en bestemt konto skal ha en spesifikk moms kode. Vi viser deg mulighetene!

Vert: Liv Gilje-Sørnes, Eye-share

eye-share Workflow
Godkjenningsregler | 20. mai kl. 10
Med godkjenningsregler kan du sette opp automatisk flyt til personer som skal godkjenne faktura. Dette er en enkel og effektiv måte å få den ansvarlige personen til å kontrollere, godkjenne eller avslå faktura før den bokføres og betales.

Vi viser deg hvordan du setter dette godkjenningsregler i eye-share i forhold til ulike varianter, og hvordan du sørger for at fullmaktene gir riktig godkjenner. Her finnes mange muligheter, basert på at alle ikke alltid har standard godkjenningsvei. La oss vise deg hvordan du kan spare tid og toldmodighet med effektiv godkjenningsflyt.

Vert: Liv Gilje-Sørnes, Eye-share

Avholdte nettmøter i april

eye-share Workflow
Aksjonskoder | 15. april kl. 10
Aksjonskoder gir deg mulighet til å definere ulike handlinger underveis i godkjenningsflyten, eksempelvis en ekstra sjekk på de fakturaene som har kommentarer, eller kanskje et merke på alle fakturaer som er ført på et bestemt prosjekt. Vil du lære mer om aksjonskoder? Vi forteller deg kort om mulighetene!

Vert: Audun Mamre, Eye-share

eye-share Workflow
Fakturaavtale | 22. april kl. 10
En fakturaavtale er en forhåndsdefinert avtale som automatisk konterer og godkjenner fakturaer med gitte definerte kriterier. Et eksempel er husleiefakturaer med et fast beløp og et fast intervall fra en fast leverandør.  Vi viser deg hvordan du definerer dette, slik at korrekt kontering håndteres automatisk, og kun sendes til avviksbehandling om det kommer endringer.

Vert: Aline Jåsund,  Eye-share

eye-share Capture
Optimalisering av tolkemønster | 27. april kl. 10
Optimaliser dine tolkemønster, slik at tolking og overføring av data skjer automatisk og du som bruker kan minske den manuelle arbeidsmengden. Vi viser deg hvordan du kan jobbe mer effektivt med titler, ledetekster, posisjoner og formater i eye-share Capture, samt hvordan du får kontroll på tolkemønster, gir dem navn og fjerner duplikater. Vi viser deg muligheter og potensiale!

Vert: Jesper Weibull, Eye-share

eye-share Workflow
Kreditering og reklamasjon | 29. april kl. 10
Bruker du den automatiserte funksjonaliteten for kreditering og reklamasjon på leverandørfaktura? Prosessene, dokumentasjon og epost korrespondanse kan utføres direkte fra systemet, og du kan også delbetale en faktura med full kontroll over hva som er betalt og hva som holdes igjen. Vil du lære mer om hvordan dette kan gjøres enkelt og kontrollert i eye-share?

Vert: Lillian Olsen, Eye-share

Share This: