Eye-share deltar på Aqua Nor 2017


Foto: Snolys.no / Stiftelsen Nor-Fishing

Eye-share deltar på Aqua Nor 2017 i Trondheim 15. – 18. august. 

Aqua Nor 2017 omtales som akvakulturnæringens viktigste møteplass. Eye-share deltar sammen med partnerne EVRY og Triangel.

Aqua Nor har siden 1979 vært et viktig internasjonalt møtested for akvakulturnæringen, og er i dag verdens største messe for akvakultur-teknologi. De siste årene har messen samlet rundt 20.000 besøkende fra opptil 76 nasjoner. Her presenteres alle nyheter av betydning for næringen.

Akvakulturnæringen har hatt en voldsom vekst i løpet av disse årene, og teknologi, prosesser og tjenester knyttet til oppdrett av laksefisk, marine arter, skjell m.m. er representert på Aqua Nor. Alle de viktigste oppdrettsnasjonene er til stede enten som utstillere, besøkende eller i offisielle delegasjoner.

Les mer om Aqua Nor her: aqua-nor.no

Share This: