Eye-share inngår partnersamarbeid med Aksesspunkt Norge

EyeSharemiljø55

 

Nytt samarbeid gir nye automatiseringsmuligheter for våre kunder!
Eye-share AS har inngått partnersamarbeid med selskapet Aksesspunkt Norge AS for levering av løsningen FakturaFirewall, nå med integrasjon til vårt hovedprodukt eye-share Workflow. Samarbeidet gir våre kunder nye muligheter for å automatisere og forbedre prosessen rundt mottak av leverandørfakturaer, sier salgssjef Kenneth Sætre i Eye-share AS.

Smart automatisering av fakturamottak
Kort fortalt er FakturaFirewall en smart løsning som validerer leverandørfakturaer ved mottak. Ugyldige leverandørfakturaer returneres automatisk til avsender, mens gyldige fakturaer sendes direkte til eye-share Workflow for videre behandling.

Mange fordeler
Regnskapsavdelingen slipper å bruke mye tid på feilretting av fakturaer. I stedet oppnår man bedre kontroll, økt sikkerhet mot falske fakturaer, færre feilkilder for mottaker og en mer effektiv behandlingsprosess. Jeg er sikker på at våre kunder ser verdien denne automatiseringen gir, sier Sætre.

100% feilfritt fakturamottak
Johan Bjørling er daglig leder i Aksesspunkt Norge. Han kan fortelle at man ved hjelp av FakturaFirewall kan motta alle leverandørfakturaer elektronisk, 100% kontrollerte og feilfrie.

FakturaFirewall fungerer som et for-system til mottakers ERP-, innkjøps og fakturaflytsystem. Løsningen ivaretar kundens og myndighetenes krav til datakvalitet og sjekker at nødvendig informasjon er plassert riktig på fakturaen. FakturaFirewall oppdager automatisk om det er feil i PO, referansenummer etc., og kan dermed bremse fakturaen og be leverandøren rette opp feilen, før den sendes korrekt videre til godkjenning i eye-share Workflow. Dermed reduserer man unødvendig tidsforbruk og ressurser på manuelle oppgaver, og leverandørene slipper å sende ut kreditnotaer.

Automatisk «onboarding» av leverandører
FakturaFirewall har også automatisk onboarding av nye leverandører, noe som betyr at de blir igangsatt på EHF, selv om første faktura er mottatt på papir eller epost.

Enkel og rask implementering
Bjørling kan også fortelle at løsningen er 100% skybasert og krever svært lite av kundens IT- avdelingen å få i drift. Vi trenger kun å hente ut noe stamdata som skal brukes for kontroll av inngående fakturaer og implementeringstiden er rask på mellom 4-6 uker, sier Bjørling.

Enormt besparelsespotensiale
Våre kunder opplever en helt ny arbeidshverdag med FakturaFirewall og det direkte besparelse potensialet i kroner og øre for virksomheten er betydelig. Dersom man eksempelvis mottar 40.000 fakturaer per år, kan besparelses-potensialet faktisk komme opp mot en halv million kroner, avslutter Bjørling, som ser frem til samarbeidet med Eye-share AS.

Vil du vite mer?
Ta kontakt med vår salgsavdeling for å avtale en hyggelig prat eller demo av FakturaFirewall. Du finner også mer informasjon om produktet her.

Kontaktinfo
Kenneth Sætre, Sales Director
Mobil + 47 904 14 174
kenneth@eye-share.no

 

 

Share This: