Eye-share og EUs personvernforordning (GDPR)

Det nærmer seg raskt tidspunktet for når EUs personvernforordning, også omtalt som GDPR, trer i kraft. I den anledning er Eye-share godt i gang med arbeidet som skal til for å etterleve forordningen.

For å tilfredsstille kravene til GDPR vil Eye-share etablere en Databehandleravtale med alle våre kunder. Denne vil bli sendt ut i løpet av april.

Eye-share har fokus på “Privacy by design” og “Security by design” i utviklingen av våre produkter. Det er utviklet flere funksjoner i den nyeste versjonen av eye-share som vil hjelpe brukere av vårt system til å jobbe på en måte som tilfredsstiller de nye GDPR-kravene. Blant annet:

  • Muligheter for å slette persondata
  • Rapporter hvor brukere kan se hvem som har tilgang til deres personopplysninger i eye-share
  • Samtykkeerklæring om bruk av persondata

Våre kunder vil få tilsendt utfyllende informasjon innen GDPR trer i kraft, 25. mai 2018.

Share This: