Gradvis gjenåpning av kontoret

EyeSharemiljø41

Koronanytt: Gledelig med gradvis gjenåpning av kontoret!
Det er gledelig å kunne melde at Eye-share har delvis gjenåpnet kontorlokalene med 40% av våre ansatte tilbake på jobb i Stavanger. Vi forholder oss selvsagt fortsatt strengt i forhold til smittevernreglene. Først i midten av august vil vi åpne opp for enda flere ansatte tilbake på kontoret,  samtidig som hjemmekontor har blitt en del av vår hverdag som vi også vil benytte flittig fremover.

Eye-share har vært svært konservative i forhold til COVID-19 og flyttet alle på fra hjemmekontor 12. mars. Fokus har hele tiden vært å unngå sykdom og deretter bistå våre kunder med normal drift. Vi har heldigvis ikke hatt noen smittetilfeller og det er vi veldig fornøyd med. I starten av koronakrisen merket vi naturligvis en nedgang på henvendelser, men nå er alt tilbake til normal drift igjen.

 

For Eye-share og våre kunder har hjemmekontor fungert svært godt og vi har vært fullt operative under hele koronaperioden. Vi forholder oss enda til reiseforbud og ikke fysiske møter. Dette gjelder foreløpig til over sommeren så kommer vi tilbake med ytterligere informasjon etter hvert.

Takk til positive kunder og ansatte
Vi vil berømme våre kunder som har akseptert teamsmøter til det meste og våre ansatte som har gjort en kjempebra jobb hjemmefra i denne tiden. Vi ser at kommunikasjon via video med korte møter for avklaringer osv. har fungert veldig bra, og at det har hatt positive ringvirkninger både i forhold til møtekultur og effektivitet. Vi savner naturligvis det å sitte over bordet i dialog med våre gode kunder og ikke minst det sosiale livet på kontoret med kollegaer. Vi er derfor svært glade for at vi nå har startet gjenåpningen.

Har du spørsmål er du velkommen til å ta kontakt.

Med hilsen Torhill Falnes
torhill@eye-share.no
+47 48019744

Share This: