Kunstig intelligens i fakturabehandlingen

I vår verden definerer vi kunstig intelligens (KI) som en programvare med en vurderingsevne tilsvarende det vi mennesker har. Kunstig intelligens skal sørge for at alle fakturaene som er godkjente betales, og at de som er feil eller svindel ikke betales, - så enkelt, sier utviklingssjef Kai Mydland i Eye-share AS.

Eye-share  er en av markedslederne i Norge på programvare for elektronisk behandling av inngående faktura og andre dokumenter. Selskapet har levert sine tjenester til over 500 kunder i Norge og internasjonalt. -Vi tilbyr i dag en totalløsning for elektronisk behandling av alle typer dokumenter, helt fra skanning, tolking og arbeidsflyt, til integrasjon mot eksisterende forretningssystemer, forklarer Mydland. – Vårt hovedfokus gjennom mange år har vært automatisering, så dette er vi svært gode på.

Eye-share kan selv uten kunstig intelligens automatisere de fleste prosesser knyttet til dokumentbehandling. Dette gjøres gjennom automatisert verifisering og klassifisering av data som går inn i systemet, sammen med automatikk knyttet til kontering og godkjenning. Med
kunstig intelligens kan løsningen foreslå forbedringer og mer effektive måter å løse oppgaver på. Potensiale for smarte løsninger gjennom KI er uendelig, og her får vi mange gode innspill fra våre eksisterende kunder, sier Mydland. -Tenk deg at systemet gir deg beskjed om at du ved månedslutt mangler faktura som du normalt får, og som du bør avsette midler for. Eller at du mottar varsel når et beløp eller annen informasjon er vesentlig annerledes enn den pleier. Med KI kan man altså oppdage mønster og foreslå bedre måter å jobbe på. Vi har et mangfold av slike forslag som vi nå jobber videre med. Det er et utrolig spennende fagområde for oss som arbeider med utvikling og bruk ny teknologi, sier Mydland.

På veien videre blir kunstig intelligens et viktig satsningsområde. Samtidig har vi også forståelse for at kunstig intelligens ikke kan tas i bruk ukritisk, sier Mydland. -Vi er svært opptatt av å lytte til våre kunder, og de vil alltid være opptatt av god kontroll for sin virksomhet. Vi ser generelt at våre kunder ønsker stor grad av automatisering, samtidig som de også ønsker god kontroll på økonomiavdelingen, forklarer Mydland. Her må vi ta hensyn til begge deler.

Eye-share gir bedrifter muligheten til å bruke mer tid på kjernevirksomhet og oppnå gode resultater, fordi behandling og godkjenning av dokumenter går av seg selv. I praksis vil dette si at eye-share bruker historiske data for å finne ut hvordan en faktura skal konteres og hvem som skal godkjenne. Dersom kunden selv ønsker det, kan eye-share utføre all behandling automatisk, helt frem til bokføring, en prosess som ellers hadde krevd manuell oppfølging. -Det mest unike med vår løsning er at den varsler om avvik og foreslår automatikk når manuelle handlinger ikke lenger er en nødvendighet, sier Mydland.

Eye-share sin visjon er å levere den beste brukeropplevelsen gjennom en enkel og fleksibel løsning. -Den aller beste brukeropplevelsen er når alt skjer helt uten menneskelig innblanding, sier Mydland med et smil. Full utnyttelse av kunstig intelligens i eye-share vil revolusjonere behandlingsprosessen for innkommende fakturaer. Maskinen er i mange tilfeller flinkere enn mennesket til å oppdage handlingsmønstre og avvik, og den vil raskt kunne øke automatiseringsgraden hos alle våre kunder. Dette gleder vi oss til å se effekten av, avslutter Mydland.

Share This: