Berggård Amundsen kundereferanse

Bildet viser kontor- og hovedlager til Berggård Amundsen

Berggård Amundsen har brukt eye-share i en årrekke, og oppnådd store besparelser ved å automatisere både innkjøp og fakturagodkjenning. Nå har de også valgt InvoiceFirewall for å kvalitetssikre og effektivisere fakturamottaket.

Berggård Amundsen & Co AS er en av Norges største elektrogrosisster og et norsk- og familieeid selskap, etablert i 1946. Berggård Amundsen leverer fremtidens energiløsninger og er svært opptatt av å være en bevisst leverandør, som hele tiden tenker langsiktig og har fokus på forbedringer i alle ledd. Det jobbes kontinuerlig med effektivisering av økonomi- og regnskapsoppgaver, gjennom automatisering av prosessene og bruk av teknologi som kan gi dem en enklere hverdag.

InvoiceFirewall autokorrigerer 34% av alle våre fakturaer. Vi mottar mellom 6.000 til 7.500 inngående fakturaer gjennom InvoiceFirewall hver måned. Dette betyr at omtrent 2.500 månedlige fakturaer, som ellers ville stoppet i bokføringen og gjennomgått en manuell behandling, nå automatisk sendes ut for godkjenning i eye-share Workflow. Dette betyr en betydelig tids- og kostnadsbesparelse hver eneste måned.

Gunder Hellevig, Berggård Amundsen

Utfordring før innføring av InvoiceFirewall
Vi brukte mye tid på feilretting på fakturaer som stoppet opp fordi de ikke var merket korrekt med godkjenner. Alt arbeid med finne korrekt godkjenner ble gjort manuelt. En av våre ansatte brukte 1-2 timer i snitt hver dag på dette. Det vi også noterte oss var at de samme leverandørene gjorde feil gang på gang. Det var tidkrevende å følge opp leverandørene og av den grunn tok vi ikke ordentlig tak i problematikken, forteller Gunder Hellevig, Regnskapssjef i Berggård Amundsen.

Hva har løsningen medført for Berggård Amundsen?
Når vi fikk presentert InvoiceFirewall, så vi raskt at det var en løsning som kunne hjelpe oss med våre utfordringer. I InvoiceFirewall var oppfølgingen satt i system og det var bygget inn mye logikk og systematikk. Det automatiserte prosessen med å følge opp leverandørene. Noe oppfølging vil det være i ett hvert system, men med InvoiceFirewall ble oppgaven effektivisert. Vi så raskt at det interne tidsforbruket gikk ned og kvaliteten fra leverandører ble bedre. Det ble også mye mer givende å jobbe med problematikken fordi InvoiceFirewall måler fremgangen, som illustreres med grafer, sier Hellevig.

Flere leverandører sender eFakturaer
Løsningen har også gjort det er enklere å få flere leverandører over på EHF, fordi InvoiceFirewall automatisk sender epost til de leverandørene som systemet ser er registret i Peppol. Systemet sender automatisk epost om at fakturaer kan sendes på EHF. Ved å få flere fakturaer over på EHF har vi hatt en stor kostnadsgevinst ved at antall skannede fakturaer er gått ned. EHF andelen har økt til 85-90%.

Vil dere anbefale invoiceFirewall til andre?
Vi vil absolutt anbefale løsningen til andre. Den er både tidsbesparende og kostnadsreduserende, sier Hellevig.

Del på: