Smart autofix-robot hjelper deg!

Eye-share forhandler løsningen InvoiceFirewall levert av vår gode samarbeidspartner efacto. Løsningen er et supplement til vårt faktura-flytsystem eye-share Workflow, og sikrer et automatisk og feilfritt fakturamottak.

InvoiceFirewall inneholder en smart autofix-robot, som retter kjente feil på fakturaen, sender den i retur til leverandøren for korrigeringer og får den automatisk inn i eye-share Workflow. Sammen sørger vi for at din virksomhet kan høste fordelene av å digitalisere fakturamottaket, på en korrekt, effektiv og trygg måte.

 

Sett fakturaen på autopilot med InvoiceFirewall

InvoiceFirewall overtar de mest tidkrevende og kjedelige rutineoppgavene i fakturamottaket og hjelper samtidig dine leverandører proaktivt med å rette feilinformasjon på den inngående fakturaen. En vinn-vinn situasjon, hvor alle får en enklere hverdag. Løsningen passer utmerket for virksomheter med et stor volum leverandørfakturaer. Slik virker det:

Definer regler for fakturainnhold

Automatisk EHF-onboarding av leverandører

Automatisk fakturavalidering og autokorreksjon

Automatisk retur til leverandør for korrigering og berikelse

Automatisk videresending til eye-share Workflow for godkjenning, bokføring og betaling i ERP systemet.

Kundehistorier

Flere kundehistorier

InvoiceFirewall leveres via vår samarbeidspartner efacto