Nettmøte 29. juni

Nettmøte29062021

Vi gir deg de gode tipsene til hvordan du kan bruke den nye kundeportalen ServiceNow mest mulig effektivt. Vi viser deg hvordan du kommer i gang med å opprette og håndtere dine saker, og hvor du finner kunnskap som kan hjelpe deg med å få raskere svar på dine spørsmål.

Dette er noe av det vi har på agendaen:

  1. Hvem har tilgang til hva? Kort om administrasjon og tilganger
  2. Registrering av prosjekt-saker kontra vanlige saker
  3. Bruk av ulike oversikter. Hvor ligger hva?
  4. Kort om søkefunksjon
  5. Exportfunksjon, filtrering og lagring av rapporter
  6. Kunnskapsdatabase - hjelp til selvhjelp
  7. Release notes

Meld deg på nettmøte Tirsdag 29. juni kl. 10:00 - 10:30

Share This: