Oppgradering av alle kunder til versjon 2020 av eye-share Workflow pågår!

Computer Mockup ver 2020 med hvitt felt

Vi er i full gang med å oppgradere alle kunder til ny versjon av eye-share Workflow. Tilbakemeldingene er gode og oppgraderingen av både store og små kunder er så langt vellykket. Den aller viktigste nyheten i versjon 2020 er nytt administrasjonsgrensesnitt, noe som betyr at det ikke behov for SQL database lenger.

Les mer om hva som er nytt i din versjon her: https://releases.eyeshare.no/

 

 

Share This: