eye-share Aksesspunkt

invoice2

eFaktura-mottak via aksesspunkt!

eye-share Aksesspunkt er et eFaktura-mottak som sørger for b2b-utveksling av elektroniske faktura, kreditnota og purringer i henhold til EHFs standardformat – et format som er påkrevd av statlig sektor.

Viktige funksjoner

  • Tilfredsstille offentlige krav om mottak av elektronisk faktura iht EHF-standarden
  • Tilrettelegge for automatisk avvikshåndtering; validering og avvisning av feilaktige fakturaer
  • Utlegg sendes automatisk til overordnede for godkjenning
  • Juridisk loggføring

 

Eye-share tilbyr et aksesspunkt for eFaktura-mottak og forsendelse gjennom EVRY. Tjenesten sørger for b2b-utveksling av elektroniske faktura, kreditnota og purringer i henhold til EHFs standardformat. Formatet er det mest standardiserte formatet i Norge da statlig sektor krever dette formatet.

Tjenesten gjør det mulig for din virksomhet å motta fakturaer fra alle leverandører som er tilknyttet aksesspunktets infrastruktur. Du kan også sende faktura til kunder som er tilknyttet et aksesspunkt.

DIFI anbefaler bruk av aksesspunkt for mottak av faktura fordi dette gir en standardisert måte å motta fakturaer på. Det gir en effektiv «motorvei» for formidling av faktura. Meldingsformatet valideres for dem som sender faktura, og det gis beskjed tilbake ved avvik. Aksesspunktet forholder seg til et sentralt adresseringsregister i Norge, ELMA, som alle offentlige og private mottakere skal registreres i.

Klikk på bildet for større versjon