Modul: Diversebilag

eye-share Diversebilag

Benytt deg av vår sommerkampanje nå!

Gjør hele regnskapskontoret papirløst!

Digitale regnskapsbilag i eye-share!
eye-share Workflow gjør behandlingen av dine leverandørfakturaer mer effektiv gjennom en enkel og automatisert prosess. Men hva med alle de andre regnskapsbilagene som du fortsatt håndterer manuelt? Utføres jevnlig avsetninger og korrigeringer, og skulle du ønske at disse også var elektronisk tilgjengelig?

Med modulen Diversebilag kan du automatisere alle typer regnskapsbilag i samme løsning som du håndterer dagens leverandørfakturaer. Diversebilag er en tilleggsmodul til eye-share Workflow og basert samme brukergrensesnitt og funksjonalitet. Regnskapsbilagene knyttes mot systemets arbeidsflyt og overføres til din virksomhets økonomisystem.

Eksempler på bilagstyper

  • Avsetninger
  • Korreksjonsbilag
  • Bank- og kassabilag
  • Avskrivninger
  • Internoverføringer

 

Hvordan fungerer det?
Med Diversebilag opprettes bilaget direkte i modulen. Er bilaget på papir kan det skannes på samme måte som faktura. Er bilaget et Excel-ark kan det importeres direkte som kontering på bilaget. Bilagene kan sendes til godkjenning ved behov eller overføres direkte til økonomisystemet for bokføring.

Avsetningsbilag kan opprettes manuelt i modulen Diversebilag, eller genereres automatisk basert på åpne faktura i eye-share Workflow. Avsetningsbilaget opprettes basert på fakturainformasjon og eventuelle konteringer fra fakturaen. Vendebilag kan opprettes samtidig og overføres til økonomisystemet sammen med avsetningsbilaget.

Korreksjonsbilag kan også enkelt lages ved å velge faktura som skal korrigeres. Da tas fakturabilde med og konteringene på fakturaen med motsatt fortegn. Og da er det bare å legge til rett kontering.

Færre feil. Raskere behandling. Digital flyt!