eye-share Diversebilag

eye-share Diversebilag

Gjør hele regnskapskontoret papirløst

eye-share Diversebilag er en egen modul som muliggjør håndtering av alle typer regnskapsbilag i eye-share løsningen. Regnskapsbilagene kan knyttes mot systemets arbeidsflyt og overføres til kundens regnskapssystem.

Eksempler på bilagstyper

  • Automatiske purrerutiner
  • Avsetninger
  • Bank- og kassabilag
  • Avskrivninger
  • Internoverføringer

 

Elektronisk tilgang

Første steg er å digitalisere prosessen av inngående faktura. Har dere fortsatt bedriftens andre bilag på papir? Utføres jevnlig avsetninger og korrigeringer og skulle du heller ønske at disse var elektronisk tilgjengelig?

Med eye-share Diversebilag opprettes bilaget direkte i modulen. Er bilaget på papir kan det skannes på samme måte som faktura. Er bilaget et Excel-ark kan det importeres direkte som kontering på bilaget. Bilagene kan sendes til godkjenning ved behov eller overføres direkte til økonomisystemet for bokføring.

Avsetningsbilag kan opprettes manuelt i eye-share Diversebilag eller genereres automatisk basert på åpne faktura i eye-share Faktura. Avsetningsbilaget opprettes basert på fakturainformasjon og
eventuelle konteringer fra fakturaen. Bilaget kan automatisk vendes neste måned.