eye-share Investering

afe4

Enkel investeringsgodkjenning

eye-share AFE (Authorization for Expenditure) er en modul i eye-share utviklet for selskaper med store investeringer, og som behøver en kvalitetssikker måte å godkjenne disse på.

Viktige funksjoner

 • Informasjon om ønsket investering fylles ut i eye-share AFE, eller i definerte skjema som lastes inn
 • Dokumentet kan sirkuleres for redigering og
  ferdigstilling av beskrivelse og dokumentasjon
 • Dokumentet kan sendes ut for godkjenning
 • Mulighet for å ”Godkjenne” eller ”Ikke godkjenne”
 • Elektronisk godkjenning av inngående faktura
 • Godkjenningsprosess avhengig av størrelse på beløp og om investering er budsjettert
 • Lett å sjekke hvor et dokument er i prosessen
 • Varsling på e-mail når en AFE er klar til godkjenning
 • Purremail hvis en ikke behandler AFE’en
 • Arkiv med alle AFE’er

Enkelt og oversiktlig

Erfaringene til bransjen er at prosessen for å få godkjent AFE’er kan være tidkrevende og tungvint. Både fordi de som skal lese gjennom dokumentasjon er travle personer, ofte er på reise og potensielt lokalisert i forskjellige land.

Videre er det ofte mange personer som skal godkjenne AFE’en før den er endelig godkjent, og det er en stor fordel at de som godkjenner ser hva de andre har av innspill før de selv kommenterer. Ofte er det også stort tidspress knyttet til disse godkjenningene som igjen kan føre til at en tar avgjørelser uten å ha full oversikt.

eye-share AFE gir en enkel og god oversikt over all dokumentasjon relatert til AFE. Modulen lar deg jobbe med AFE’er gjennom en effektiv arbeidsflyt med alle kommentarer fra medarbeidere lett tilgjengelig. Videre vil eye-share AFE registrere all informasjon fra arbeidsflyten og bygge opp et søkbart arkiv hvor all data er tilgjengelig for kontroll. I store organisasjoner er det svært viktig at kun autoriserte medarbeidere kjenner innkjøpssummer for å unngå svindel og misbruk, og denne prosessen vil hjelpe deg med å sette riktig autorisasjonsnivå på ansatte.