eye-share Investering

investering banner web

Enkel og sikker investeringsgodkjenning

eye-share Investering er en modul i eye-share Faktura som utviklet for selskaper som jevnlig gjør større investeringer, og som behøver en kvalitetssikker måte å kartlegge, dokumentere og godkjenne disse på.

Med de rette koblingene satt opp mot andre dokumenttyper i eye-share, kan en i tillegg følge med på akkumulerte kostnader relatert til den enkelte investering, enten disse kommer inn som faktura, diversebilag eller utleggsregistreringer.

Viktige funksjoner

  • Oversikt over all dokumentasjon og bokførte kostnader knyttet til investeringen
  • Link til prosjekt og andre dokumenter i eye-share Faktura
  • Varsling når samlede kostnader nærmer seg godkjente rammer og datoer
  • Enkel og klar fordeling av kostnader i budsjett og prognoser
  • Oversiktlig arbeidsflyt gjennom definerte maler, fullmakter eller til bestemte brukere
  • Logging av alle hendelser knyttet til investeringsdokumentet
  • Legg til kommentarer underveis i godkjenningsflyten

Enkelt og oversiktlig

Mange av kundene våre har ofte en definert prosess for godkjenning av de større investeringene sine; kanskje spesielt dersom investeringen ikke allerede er inkludert i budsjettet.

I eye-share kan man nå strukturere denne prosessen med en egen dokumenttype i eye-share Investering, og dermed sikre god dokumentasjon og en sikker godkjenningsprosess.

Investeringene arkiveres og gjøres dermed enkelt søkbare på alle nøkkelord. Man finner også lett tilbake til fakturaer og andre dokumenter relatert og koblet til investeringen.

Erfaringene til bransjen er at prosessen for å få godkjent investeringer kan være tidkrevende og tungvint. Både fordi de som skal lese gjennom dokumentasjon er travle personer, ofte er på reise og potensielt lokalisert i forskjellige land.

Videre er det ofte mange personer som skal godkjenne investeringen før den er endelig godkjent, og det er en stor fordel at de som godkjenner ser hva de andre har av innspill før de selv kommenterer. Ofte er det også stort tidspress knyttet til disse godkjenningene som igjen kan føre til at en tar avgjørelser uten å ha full oversikt.

eye-share Investering gir en enkel og god oversikt over all dokumentasjon relatert til investeringer. Modulen lar deg jobbe med investeringer gjennom en effektiv arbeidsflyt med alle kommentarer fra medarbeidere lett tilgjengelig. Videre vil eye-share Investering registrere all informasjon fra arbeidsflyten og bygge opp et søkbart arkiv hvor all data er tilgjengelig for kontroll.

I store organisasjoner er det svært viktig at kun autoriserte medarbeidere kjenner innkjøpssummer for å unngå svindel og misbruk, og denne prosessen vil hjelpe deg med å sette riktig autorisasjonsnivå på ansatte.