eye-share Kontrakt

oversikt og tilgang til bedriftens kontrakter med eye-share Kontrakt

Digital kontraktsforvaltning!

Forenklet avtalehåndtering - i ett og samme system!
Modulen Kontrakt er en tilleggsmodul til eye-share Workflow. Med denne får du et enkelt, tilgjengelig og søkbart avtalearkiv som sikrer lojalitet til dine viktige forretningsavtaler. Her blir alle typer avtaler digitalisert og automatisert i samme brukervennlige løsning som du håndterer dine inngående leverandørfakturaer.

Du kan selv definere hvem som skal se hvilke avtaler og hvordan du behandler påminnelser av kritiske datoer i avtalen. Løsningen forenkler avtalehåndteringen og gir full kontroll og oversikt over hvilke avtaler virksomheten din har, hvem som har ansvaret for de og når de utløper.

Det blir lettere å sikre at riktige personer i organisasjonen følger opp de kontrakter hver enkelt har ansvaret for, i forhold til garantiperioder, pris og indeksjusteringer, samt utløpstid for hver enkelt kontrakt. I tillegg er det enkelt å kontrollere en faktura mot en kontrakt, når de er i samme grensesnitt.

Mange fordeler

  • Alle kontrakter i elektronisk format i ett digitalt system
  • Effektiviserer og forenkler kontraktsforvaltningen
  • Gjør avtaler synlige for hele organisasjonen
  • Sikrer avtalelojalitet gjennom kontroll på kritiske avtaledatoer
  • Enkelt å kontrollere en faktura mot en kontrakt
  • Samme brukergrensesnitt som eye-share Workflow


Se hvor lett du kan du få orden i kontraktene dine!
Sjekk ut vår korte videodemo her, eller ta kontakt for mer informasjon.
Vi hjelper deg gjerne med å komme i gang!

Viktige funksjoner | Se kort videodemo

Elektronisk behandling og arkivering av alle typer avtaler
Lagring av alle typer avtaler i elektronisk format, med ulik varsling og behandling. Du definerer selv tilganger og påminnelsesintervaller på individ eller gruppenivå.

Søk og finn
Enkel gjenfinning av dokumenter og innhold med søkefunksjonalitet

+ Vedlegg
Legg til alle typer dokumenter som naturlig hører sammen med kontrakten

Varsel
Kontroll på utløpsdatoer og påminnelse om når kritiske avtaledatoer utgår via epost.

Tilgangskontroll
Enkel administrasjon av brukere og rettigheter basert på type kontrakt.