eye-share Kontrakt

oversikt og tilgang til bedriftens kontrakter med eye-share Kontrakt

Få oversikt og tilgang til bedriftens kontrakter

Den lovpålagte utvidede registreringsplikten som omfatter avtaler kan enkelt oppfylles ved å ta i bruk eye-share Kontrakt.

Gjennom eye-share Kontrakt kan en få oversikt og tilgang til bedriftens kontrakter og behandle kontraktene elektronisk.

Viktige funksjoner

  • Digital tilgang til kontrakter
  • Søking i kontraktsarkiv
  • Lagring av vedlegg knyttet til kontraktene
  • Varslinger på e-post
  • Tilgangskontroll

Enklere håndtering av kontrakter

Opplever dere at det kan være utfordrende å ha oversikt over kontrakter som er inngått med ulike leverandører? Er det vanskelig å ha kontroll på når inngåtte kontrakter utgår og når opsjoner i avtaler må følges opp? Og er det tungvint å finne igjen kontrakter, og få tilgang til kontrakter på andre avdelinger enn hvor du selv er fysisk tilstede? eye-share Kontrakt gjør alt dette lettere for deg!

Med eye-share Kontrakt får du alle kontrakter og dokumenter i elektronisk format, du får bedre oversikt og du kan enkelt få tilgang til kontrakter, uavhengig av tid og sted. Det blir lettere å sikre at riktige personer i organisasjonen følger opp de kontrakter hver enkelt har ansvaret for, i forhold til garantiperioder, pris og indeksjusteringer, samt utløpstid for hver enkelt kontrakt. I tillegg er det enkelt å kontrollere en faktura mot en kontrakt, når de er i samme grensesnitt.