eye-share Rådgivning

invoice2

Vi bidrar med økt verdiskapning ved å hjelpe din bedrift med å utnytte det fulle potensialet i eye-share!

Eye-share sin rådgivningsavdeling hjelper den enkelte bedrift med å få fullt utbytte av sin eye-share løsning.

Av erfaring vet vi at mange bedrifter stopper og sier seg fornøyd når den første effekten inntreffer rett etter implementering; at man raskt får bedre kontroll, at dokumentene er enkelt tilgjengelige og at godkjenningen av fakturaer går raskere.

Ved hjelp av Eye-share sin rådgivningsavdeling kan bedriften strømlinjeforme prosessene og bli enda mer effektive brukere av systemet.

Gjennom en workshop på en dag vil våre rådgivere jobbe tett med kunden, og levere en skriftlig rapport og gjennomgang av forbedringsområder og forslag til løsning. Vi ser på bedriftens bruk av eye-share i dag og ser etter effektiviseringsmuligheter både knyttet til bruk, systemteknisk og oppsett.

Vårt bidrag vil være

  • Problemforståelse og løsningsorientering basert på erfaring fra en rekke tilsvarende implementeringer
  • Grundighet og faglig kompetanse
  • Engasjement og nysgjerrighet for din bedrift
  • Vi jobber sammen med kunden for beste løsning

 

Få full effekt av din eye-share løsning
Investeringen i eye-share for håndtering av inngående faktura og andre dokumenttyper byr på store muligheter, men også utfordringer. Endringer i bedriften blir ikke alltid tatt imot positivt og vi må jobbe med å få til endringer som gir den effekten som vi ønsker oss.

Normalt ser vi at ved innføring av eye-share så er det likevel relativt enkelt å ta ut den første effekten – det at en skanner, alt blir elektronisk, godkjenningen skjer automatisert og fakturaene godkjennes raskere enn før. Bedre kontroll, enklere tilgjengelighet og raskere godkjennelse er ofte den umiddelbare effekten.

I Eye-share er vi ikke fornøyd med dette, vi ønsker å bidra til at vi får en økt effekt som vi ofte ser skjer i fase to. Da har organisasjonen vendt seg til nytt verktøy, kan det mest grunnleggende og har tatt hånd om de første utfordringene.

Mange stopper her – men det er nå jobben starter med å se på økt effektivitet i forhold til å strømlinjeforme prosessene, sørge for at brukerne lærer seg effektiv bruk av systemet (noe de ikke klarer med et første inntrykk av verktøyet).

Helhetlig og kontinuerlig samspill
Eye-share sine rådgivere hjelper din bedrift til å utnytte det fulle potensialet i eye-share på en trygg og sikker måte. Vi har fokus på at for at en virksomhet skal lykkes innen sitt område fordrer det et helhetlig og kontinuerlig samspill mellom mennesker, organisasjon og teknologi.

Bedriftens særegenheter må samspille med løsningen og det har vi lang erfaring i å jobbe med. Løsningen skal understøtte forretningsbehovene og bidra til å videreutvikle disse.

Eye-share sin rådgivningsavdeling tilbyr en workshop på en dag sammen med kunden for å se nettopp på denne fase to. Det gås gjennom hvordan systemet brukes i dag nettopp for å avdekke effektiviseringsmuligheter både knyttet til bruk, systemteknisk og oppsett.

Vi tilbyr:

  • En workshop-dag hos kunden
  • Resultat presentert i en skriftlig rapport fra oss med avdekking av forbedringsområder med forslag til løsning
  • Gjennomgang av rapporten sammen med kunde
  • Fast pris: 15 000 kr + reisekostnad