eye-share Rapport

eye-share Rapport banner

Oppdag trender og identifiser flaskehalser!

eye-share Rapport tilbyr en enkel og oversiktlig fremstilling av en stor mengde data. Oppdag trender og eventuelle flaskehalser!

Standardrapporter:

 • Andel innkjøpsfaktura (KPI)
 • Matchprosent innkjøpsfaktura (KPI)
 • Snitt behandlingstid (KPI)
 • Godkjent innen fristen (KPI)
 • Behandlet/ikke behandlet innen fristen (KPI)
 • Total behandlingstid (KPI)
 • Manglende leverandør ved import (KPI)
 • Flaskehalsrapport på brukernivå (godkjenningstid per bruker)
 • Andel faktura som går automatisk i flyt (og hvorfor/kilde/mal)
 • Forfalte faktura (ned på leverandørnivå)
 • Match andel prosentvis per leverandør
 • Omsetning per leverandør
 • Fordeling dokumenter per kilde (efaktura, skannet osv), med mulighet for å gå ned på leverandørnivå
 • Endringer på brukere
 • Endring på tilganger
 • Endring på godkjenningsregler (fullmakter)

 

eye-share Rapport samler sammen data fra Eye-share sine produkter og presenterer disse i klare og intuitive diagrammer som raskt gir deg inngående innsikt i statistikken.

Man kan eksportere alle lister og søk til Microsoft Excel og der får en både en fane for kostnadsfaktura inkludert kontering, en fane for innkjøpsfaktura inkludert kontering og egen fane med pivot-tabell med dataene. Dette gir et meget godt utgangspunkt for å analyse dataene en har.

Med dette datagrunnlaget kan du avsløre flaskehalser i regnskapssystemet, og deretter iverksette tiltak og forbedre ytelsen i systemet før problemene eskalerer.

Mange tilpasningsmuligheter
Det er 16 standardrapporter, inkludert kostnadsutsikter og KPI-rapporter, men du kan også bestille dine egne tilpassede rapporter. Rapportene kan vises både visuelt i graf og i tabellform. Rapportene kan eksporteres til excel eller skrives ut.

Det er også mulig å abonnere på rapportene slik at en får eksempelvis tilsendt oppdatert rapport hver mandag kl 8.00

I tillegg til dette kan datagrunnlag tilrettelegges slik at en kan lage skreddersydde rapporter med MS Power BI.

Fordeler med eye-share Rapport:

 • Nøyaktighet: Rapportene kjøres i sanntid, som garanterer at rapportene er generert med gjeldende data. Det er ingen daterte kopier som flyter rundt.
 • Tidsbruk: Siden alle data er tilgjengelig i eye-share løsningen blir rapporter generert med et enkelt klikk.
 • Sikkerhet: Passordbeskyttelse og en sikker valideringsprosess gir kun innsyn til autorisert personell.

Klikk på bildet for større versjon