eye-share Rekvisisjon

Et rekvisisjonssystem integrert i eye-share

Et rekvisisjonssystem integrert i eye-share

Har bedriften din ofte kostnader på mindre beløp som du gjerne vil ha godkjent på forhånd? Bestiller du varer eller tjenester som ikke blir registrert i innkjøpssystemet, eller har du ikke et innkjøpssystem? Ønsker du å kunne rekvirere varer og tjenester basert på forhåndsdefinerte artikler?

Viktige funksjoner

  • Godkjenning av enkle innkjøp før bestilling
  • Artikkelregister for pris på varer/tjenester
  • Arkiv for oversikt over alle rekvisisjoner
  • Enkelt å søke frem rekvisisjoner og se status
  • Match av pris på faktura mot rekvisisjon
  • Oppfølging av hvem vi kjøper fra

Bedre styring på kostnadene

For å ha bedre styring på kostnadene vil mange bedrifter innføre godkjenning også på rekvisisjoner.

Vanlige innkjøpssystem tar seg vanligvis av alle bestillinger over visse beløp eller alle bestillinger knyttet til produksjon, leveranser osv. eye-share Rekvisisjon kan bli brukt til interne bestillinger fra en artikkelliste, administrative kostnader eller som et enkelt innkjøpssystem for mindre innkjøp.

Mange bedrifter har heller ikke behov for et stort og tungvint innkjøpssystem. Det de trenger er et system hvor den ansatte kan registrere et innkjøpsbehov (rekvisisjon), få rekvisisjonen godkjent av budsjettansvarlige, sende en elektronisk bestilling til leverandøren, og få matchet denne mot bestillingen når fakturaen kommer.

Optimalisere innkjøpsløsningen

Med stadig større automatisering rundt innkjøpsprosessen er evnen til å håndtere ulike typer innkjøp viktig for å kunne optimalisere innkjøpsløsningen for den enkelte bedrift, og en rekvisisjonsprosess vil hjelpe organisasjonens interne økonomikontroll.

eye-share Rekvisisjon oppretter en bestilling i eye-share hvor man kan plukke varer fra et artikkelregister. Dette registeret kan importeres eller bygges opp automatisk ved bruk. Alle bestillingene får unike bestillingsnummer med en prefix foran for å skille dem fra eventuelle innkjøpssystem som er i bruk.

Når fakturaen kommer, kobles den opp mot bestillingen i rekvisisjonsregisteret. En baserer seg normalt på at det registreres varemottak i systemet. Stemmer antall og pris registreres det som en «match», og hvis tallene ikke stemmer kan faktura sendes (e-mail med link til faktura) til innkjøpsansvarlig som gjør nødvendig avviksbehandling før faktura kan betales.

Integrasjonen mellom eye-share Rekvisisjon og eye-share Faktura støtter flere ordrenummer på samme faktura og delleveranser. Søking og arkivering er standard eye-share funksjonalitet.

Klikk på bildet for større versjon