eye-share SharePoint Webparts

sharepoint2

Se dine faktura fra ansattportal!

eye-share SharePoint Webparts gjør eye-share Faktura tilgjengelig fra en SharePoint-portal.

Viktige funksjoner

  • Få tilgang til eye-share Faktura fra en Sharepoint-portal
  • Enkelt og oversiktlig
  • Søkefunksjonalitet
  • Sorter fakturaene
  • Muligheter til å legge til ny funksjonalitet basert på kundens behov

 

eye-share SharePoint Webparts inneholder per i dag to webparts for å gjøre eye-share Faktura tilgjengelig fra en eksisterende SharePoint-portal og kan enkelt installeres i Microsoft SharePoint. Hensikten er at de som allerede benytter SharePoint som for eksempel ansattportal også kan få tilgang til utvalgte data fra eye-share Faktura.

Faktura til behandling viser alle fakturaene som venter på din godkjenning. Listen kan sorteres og en kan velge å klikke på en av linjene og åpner da fakturaen i eye-share for godkjenning. Søk på fakturanummer eller leverandørnavn gir deg mulighet til å søke i eksisterende faktura, både de som skal godkjennes og tidligere godkjente faktura. En kan søke på fakturanummer eller leverandør. Når søket er utført, kan en velge å klikke på en av linjene og åpner da fakturaen i eye-share.

Eye-share SharePoint Webparts er laget generell og det kan enkelt lages andre typer webparts. Løsningen er tilrettelagt for eye-share Faktura versjon 4.4 eller nyere. Løsningen krever per i dag lokal installasjon av Microsoft SharePoint 2010. Andre versjoner støttes ved behov.

Klikk på bildet for større versjon