eye-share Tolldeklarasjon

Tolldeklarasjon web

Kvalitetssjekk av tolldeklarasjoner mot tolldeklarasjonsoversikten i Altinn

Bakgrunn: Fra og med 1. januar 2017 ble det innført nye regler for betaling og beregning av merverdiavgift ved innførsel av varer fra utlandet.

De nye mva-kodene overføres fra regnskapssystemet til eye-share Faktura, og faktura håndteres på vanlig måte.

Viktige funksjoner

  • Få kontroll på alle tolldeklarasjonene
  • Tolldeklarasjoner arkiveres som egen dokumenttype
  • Deklarasjonsoversikten hentes fra Altinn og importeres til eye-share Diversebilag som type “Deklarasjonsoversikt”
  • Tolldeklarasjonene kobles mot tolldeklarasjonsoversikten hentet fra Altinn basert på periode

Import av tolldeklarasjoner - egen dokumenttype i eye-share Faktura

Tolldeklarasjonene skannes, eller pdf-fil importeres til eye-share Capture for tolking og verifisering. Disse arkiveres som en egen dokumenttype; Tolldeklarasjon. Feltene som tolkes er (alle disse verdiene blir søkbare i eye-share Tolldeklarasjon):

  • Avsender
  • Følgeseddelnr (løpenr)
  • Dato
  • Vår referanse (normalt PO-nr)
  •  Statistisk verdi

Deklarasjonsoversikten hentet fra Altinn

Deklarasjonsoversikten fra Altinn importeres som PDF eller XML til eye-share Diversebilag.

Deklarasjonsoversikten opprettes som egen dokumenttype «Deklarasjonsoversikt». Man definerer da perioden deklarasjonsoversikten gjelder for, slik at en kan finne alle tilhørende tolldeklarasjoner ved hjelp av funksjonen «Koble til tolldeklarasjoner» (kobles via periode).

I tillegg summeres eye-share Diversebilag antall tolldeklarasjoner i aktuell periode, og beløp fra statistisk verdi.