Satsendringer 2018

eye-share Travel | eye-share Reiseregning

Endringer i Statens reiseregulativ er offentliggjort, og på bakgrunn av dette gir vi nå ut informasjon om hvilke oppdateringer som gjelder for eye-share Reiseregning.

Tidligere satser i parentes

Justeringer i reiseregulativ for 2017;

 • Diett dagsreise innland 6-12 timer: kr. 289,00 (280,00)
 • Diett dagsreise innland over 12 timer: kr. 537 (520,00)
 • Diett reise innland m/overnatting (døgndiett): kr. 733,00 (710,00)
 • Kompensasjonstillegg for statlige virksomheter: kr. 491,00 (478,00)

Justeringer i skattesatsene for kilometergodtgjørelse for 2017;

 • Skattesats inntil 10 000 km: kr 3,50 pr km (3,80)
 • Skattesats over 10 000 km: kr 3,50 pr km (3,45)
 • Trekkfri kostgodtgjørelse ved overnatting, pensjonat- og brakkesats:
  • Pensjonat/hybel/brakke u/kokemuligheter: kr 315,00 (307,00)
  • Hybel/brakke/privat overnatting m/kokemuligheter: kr 205,00 (200,00)
Share This: