Vi styrker vårt skytilbud med MS Azure

MS Azure skytjeneste eye-share

Eye-share er sertifisert partner av Microsoft og bygger våre produkter på Microsoft teknologi. Våre skytjenester vil i fremtiden være tilgjengelig på Azure, som er Microsoft sin driftsplattform for skytjenester. Plattformen har allerede vært i bruk over flere år for våre utenlandske kunder. Microsoft har i år etablert to norske datasenter, som muliggjør at Eye-share kan standardisere sin skytjeneste på denne plattformen også for våre norske kunder, i forhold til lovpålagt krav om oppbevaring av data i Norge.

Alle nye kunder skal benytte denne plattformen, og det er også lagt et løp for å flytte eksisterende norske kunder over til Microsoft sine datasenter i Norge. Microsoft har datasenter i Rogaland (region Vest) og i Oslo (region Øst). Det er region Øst vi per nå benytter.

Microsoft er en anerkjent aktør på sine fagfelt som blant annet representerer profesjonell drift med høy kvalitet gjennom mange år. Som underleverandør evalueres leverandørforholdet kontinuerlig og det stilles krav fra Eye-share om at tjenesten som leveres er forenlig med de krav som stilles til nivå av personvern og informasjonssikkerhet.

Share This: