eye-share Workflow v.2021

eye-share Workflow mock-up

Det er en glede å kunngjøre at eye-share Workflow v.2021 nå er lansert! Få med deg de siste nyhetene via vårt on-demand webinar som nå er tilgjengelig for alle våre eksisterende kunder.

Powerful automation tool for Purchase-to-pay!
Med automatisk kontering blir eye-share Workflow nå enda smartere. Vi lanserer intelligente konteringsforslag, som benytter AI (kunstig intelligens) for å gi deg som bruker den mest sannsynlige konteringen. For de kundene som har varierende kontering, eller hvor automatisk kontering ikke er ønskelig, så er konteringsforslag via tryllestaven fortsatt et glimrende verktøy, som nå også kommer i en utbedret utgave.

Den nye versjonen gir deg også mulighet for summering av konteringslinjer og ny løsning for lenker. Flere designforbedringer gjør også eye-share Workflow nå fremstår enda mer innbydende og brukervennlig.

Mer om nye funksjoner og feilrettinger
finner du ved å gå til release.eyeshare.no direkte i løsningen.

On-demand webinar

Vi har gjort klar et "on-demand webinar" til deg hvor vår Produksjef Eva Michaelsen tar deg gjennom de viktigste forbedringene og nyhetene i eye-share Workflow v.2021. Webinaret er tilgjengelig på norsk. Hold deg nysgjerrig og oppdatert!

Register deg og se nå!

Share This: