fbpx

La KI ta seg av fakturaene

CEO Torhill and CC manager Jan Eric smiling and talking.

Eye-share, med hovedkontor i Stavanger, har lenge hjulpet næringslivet med å modernisere økonomiprosessene. Gjennom kontinuerlig kundestyrt utvikling har selskapet opparbeidet solid kompetanse om kunder i ulike bransjer, nå også med KI-assistert kostnadsstyring, fra innkjøp til betaling. Løsningen heter eye-share Workflow.

Artikkel publisert i Næringsliv Norge av Jarle Petterson

Men kan man overlate så viktige prosesser til kunstig intelligens?

Sales Director Jan Erik Gausdal

– I vår bransje er vi ganske alene om å satse på XAI (forklarbar kunstig intelligens), en forgrening innen KI som øker i popularitet. Veivalget er svært godt mottatt blant kundene, siden XAI gir brukerne trygghet, ved å inkludere lesbare forklaringer for automatiserte oppgaver og forbedringsforslag på eget språk. Enten det gjelder utførte eller foreslåtte prosedyrer, sikrer XAI at automatiseringen alltid er forståelig, forteller Jan Erik Gausdal, salgssjef i Eye-share.

Menneskelig kontroll

En av de store fordelene med eye-share Workflow er at brukerne får automatiserte rutiner, som leverer ferdig kontert faktura med fargekodet confidence rating. Ved å klikke på fargekoden, kan brukeren lese begrunnelsen for hvorfor fakturaen er kontert på en bestemt måte, med fortsatt mulighet for overstyring.

– Brukerne skal primært håndtere avvik, fordi KI-en i prinsippet kan automatisere hele prosessen, inkludert kontering og godkjenning, noe som sparer enorme ressurser.

Løsningen inkluderer også EyeDa, en assistent som øker automatiseringen ytterligere.

Sparer mange årsverk

EyeDa er bygget på ChatGPT, men er skreddersydd for eye-share oppgaver, og kan besvare relevante spørsmål. Den oppdager flaksehalser i arbeidsflyten, og gir proaktive forslag til løsning. Får man for eksempel regelmessige fakturaer med noenlunde samme beløp fra samme leverandør, og disse behandles likt, vil EyeDa kunne foreslå å helautomatisere jobben med disse i fremtiden. Med forklarbar kunstig intelligens, blir samarbeidet mellom bruker og maskin svært effektivt, forklarer salgssjefen.

– Eye-share har kunder i over 50 land, men spesielt i Norden og Norge ser vi en stor andel e-fakturaer, mens OCR-tolking av PDF fortsatt dominerer andre steder. Uansett format; mangler det noe mot forventning på fakturaen, sendes leverandøren til eye-share Portal, for å utbedre dokumentet før det havner i arbeidsflyten. Det sparer kundene for mange årsverk, sier Gausdal.

 Blant annet har Mestergruppen spart betydelig med tid på å bruke eye-share Workflow. NorgesGruppen prøvde flere alternativer, men fant at eye-share Workflow var den eneste løsningen som kunne møte deres behov. Hos dem er over 90 prosent av fakturabehandlingen automatisert. Vi har også flere store offentlige kunder, som Helse Sør-Øst og NAV, sier Gausdal, og legger til at eye-share er i bruk hos 6000 selskaper fra alle bransjer på verdensbasis. Vi forventer betydelig vekst i tiden fremover, nå som KI virkelig tar av, avslutter Gausdal.

La KI ta seg av fakturaene!

Automatiser prosessen for inngående faktura med kunstig intelligens.

Les mer om følgende emner:

Del på: