fbpx

6 viktige gevinster med automatisert innkjøp

Innkjøp av varer og tjenester utgjør en vesentlig del av en virksomhetens totale kostnader. Likevel har flere selskaper ikke tilstrekkelig oversikt eller kontroll på innkjøpene sine. En vanlig årsak er at man mangler en moderne og digital løsning!

Tone Hval Eriksen  |  29.03.2022 

En investering i et nytt og moderne innkjøpssystem skal være lønnsomt for din virksomhet og kunne gi forutsigbarhet over kostnader og innkjøp, økt kontroll og en reel tidsbesparelse.

Med en automatisert og digital innkjøpsprosess blir det enklere å samle, strukturere og visualisere innkjøpsdataene, slik at man oppnår en forenklet prosess, økt kostnadskontroll og mer effektive innkjøp! Dette er de 6 viktigste fordelene med vår løsning eye-share Workflow Purchase.

Enkelt å bestille
Leverandør, produkt- og prisinformasjon er lett tilgjengelig. Løsningen gir brukerne rask tilgang til det de trenger, samtidig som man unngår ineffektivitet som følge av treg saksbehandling.

Bedre kostnadskontroll
Ved å godkjenne rekvisisjoner og bestillinger internt i virksomheten, oppnår man bedre kostnadsstyring og kontroll. Det er enkelt å sende avsetninger til Økonomisystemet for å få bedre oversikt over kontantstrømmen.

Full innsikt i hele innkjøpsprosessen
Løsningen gir din virksomhet innsikt og kontroll i hele innkjøpsprosessen. Brukerne styres mot de etablerte innkjøpsavtalene. Alle kjøp blir godkjent på forhånd og systemet fanger opp feilaktige bestillinger. Systemet gir full sporbarhet, arkivering og oversikt over alle innkjøp, inkludert avtaler og betingelser, slik at en eventuell reklamasjon håndteres raskt og enkelt.

Bedre innkjøpsavtaler
Løsningen gir din virksomhet mulighet til å bestemme hvilke leverandører man har lov å kjøpe de ulike varene og tjenestene fra. Dette gir rom for å forhandle frem bedre innkjøpsavtaler med leverandørene. Automatisert godkjenning gir kontantrabatt Mange leverandører gir i dag rabatter når man kan betale
fakturaen innen en kort tidsfrist. Når fakturaen kobles mot innkjøp, blir alle fakturaer uten avvik godkjent automatisk der og da, uten forsinkelse av manuell behandling. Lojalitet styrker avtaleforholdet til dine leverandører og fører ofte med seg kontantrabatter.

Reduserte kostnader
Bruk av etablerte innkjøpsavtaler er penger spart! I tillegg reduseres kostnadene gjennom raskere beslutningsprosesser, færre feilbestillinger og reduserte syklustider.

Del på: