fbpx

Trygghet gjennom Nordens største meldingsentral!

Gjennom Eye-share kan du få tilgang til et av Nordens største aksesspunkt og meldingssentraler via Tietoevry, som leverer tjenesten med svært høy kvalitet og overvåkning 24/7/365. Sammen sørger vi for at din virksomhet kan høste fordelene av å digitalisere forretningsinformasjon mellom dine kunder og leverandører.

Nøkkelfunksjonalitet

Med et Peppol aksesspunkt kan du sende fakturaer, produktkataloger, bestillinger, fraktsedler og bankmeldinger til dine forretningspartnere over hele Europa. EHF fakturaer sendes som elektroniske meldinger via aksesspunktet, som sørger for at dine meldinger følger EHF standarden, og at de kommer frem til riktig mottaker. Enkelt, trygt og kostnadseffektivt.

eye-share er integrert

eye-share porteføljen er integrert, og sender og mottar dokumenter (mest inngående faktura) via Peppol aksesspunkt.

Ett kontaktpunkt

Det er enkelt å koble nye samarbeidspartnere og administrere meldinger mellom ulike løsninger. Tjenesten ligger som et kontaktpunkt mellom deg, dine kunder og leverandører.

Kvittering på dokumenter

Du mottar kvittering for alle fakturaer, og kan føle deg helt trygg på at ingen fakturaer blir «borte» på veien.

Ivaretar EHF standarden

Aksesspunktet sjekker alle meldinger mot standarden og gir deg beskjed om eventuelle feil.

Trygg håndtering

Aksesspunktet er Peppol godkjent og meldingene behandles raskt, enkelt og sikkert etter Difi sin «beste praksis».

Noen relevante begreper

Hva betyr Peppol?

Peppol står for Pan-European Public Procurement On-Line og er et europeisk nettverk for elektroniske innkjøp som gjør e-handel og e-innkjøp enklere. For å bli del av PEPPOL-nettverket, må din virksomhet knytte seg til et aksesspunkt. PEPPOL fungerer som et slags elektronisk postkontor som sender og mottar efakturaer, handels- og bankmeldinger på dine vegne.

Hva betyr EHF?

EHF står for Elektronisk Handelsformat og er et digitalt felleseuropeisk fakturaformat. Alle statlige organisasjoner skal kreve faktura i EHF format.

EHF gjør det mulig med standardisert, elektronisk kommunikasjon mellom virksomheter, uten direkte integrasjoner mellom datasystem.

For å kunne utveksle dokumenter i EHF format trenger du Peppol Aksesspunkt, som vil transportere dokumenter på en trygg og standartisert måte for deg. Du kan sende både EHF faktura og andre dokumenter via Peppol.

Hva betyr Peppol BIS?

Peppol har utviklet Business Interoperability Specifications (BIS) for vanlige e-anskaffelsesprosesser.

Dette for å standardisere elektroniske dokumenter som utveksles mellom kjøpere i offentlig sektor og deres leverandører over hele Europa og utover.

Peppol Aksesspunkt leveres via vår samarbeidspartner Tietoevry!