fbpx

Over 80 ferdige integrasjoner

Vi har over 80 direkte integrasjoner og tilbyr i tillegg eget API som kan integreres med hvilke som helst annet system som din virksomhet benytter. Vi har lang erfaring med å bygge integrasjoner basert på «best practice» for å sikre deg optimal automatikk. Dersom du benytter et system som ikke finnes i integrasjonslisten vår, utvikler vi den for deg.

Se integrasjonsoversikt

Slik fungerer det

En integrasjonen sikrer tilgang til oppdaterte stamdata direkte i ditt økonomi- eller innkjøpssystem. Det betyr at våre løsninger henter data og innstillinger fra ERP-systemet ditt som f.eks leverandører, kontoplan, avdeling, prosjekt osv, slik at inngående fakturaer kan bokføres i systemet. Når fakturaen er godkjent i eye-share, overføres den til ditt ERP- system for betaling.

Integrasjonen til ditt eksisterende regnskap, innkjøp, lønn og personalsystem gir deg en feilfri operasjon, oppdaterte data og automatisert arbeidsflyt.

«Våre løsninger jobber sammen med dine – i fin harmoni»

IT Systemintegrasjoner er en viktig investering for enhver virksomhet som ønsker å utvikle seg i takt med tiden – og en helt avgjørende faktor for å oppnå digitalisering.

Noen av våre integrasjoner

Noen relevante begreper

Hva er et ERP-system?

ERP står for enterprise resource planning og er et forretningssystem som inneholder en omfattende database som henter data fra ulike systemer og forretningsprosesser, som til sammen utgjør et komplett system.

Hva er en integrasjon og hvorfor må vi ha det?

En integrasjon er en kobling som gjør det mulig for to eller flere systemer å «snakke» sammen, slik at man kan utveksle viktig informasjon på tvers av systemene.  En systemintegrasjon gjør det teknisk mulig å overføre data fra ett system til et annet. Dette er en helt essensiell faktor for å hente innsikt fra systemene som kan brukes til ny og nytt kunnskap. Systemintegrasjoner er en viktig innvestering for enhver virksomhet som ønsker å utvikle seg, og en helt avgjørende faktor for å oppnå digitalisering.

Hva er et API og hvorfor bruke det?

Kort fortalt står API for «Application Programming Interface» og er et grensesnitt som brukes for å utveksle data mellom to forskjellige applikasjoner. Det forteller oss hvordan en applikasjon er bygget opp og hvilke krav som skal oppfylles for å koble det sammen med en annen applikasjon.

I programvareutvikling spiller API en svært viktig rolle i jobben med å få systemene til å kommunisere med hverandre, utføre gitte prosesser, hente og behandle data.