fbpx

Personvern og informasjonskapsler

Eye-share er opptatt av å beskytte ditt personvern og dine personopplysninger og har følgende retningslinjene som forklarer hvordan vi, som behandlingsansvarlig, håndterer besøkende og kunders personopplysninger.

Denne personvernerklæring gjelder for Eye-Share AS for nettsiden eye-share.no.

BEHANDLINGSANSVARLIG
Hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene er: Eye-share AS med organisasjonsnummer 920 775 543. Ansvarlig person hos oss er Torhill Gysland Falnes.

VÅRT FORMÅL OG BEHANDLINGSGRUNNLAG
Vi vil kun bruke dine personopplysninger hvor loven tillater oss det.

Vi vil bruke din personlige informasjon under følgende omstendigheter:

  • Hvor du har gitt samtykke til behandling av dine personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål.
  • Hvor behandlingen av dine personopplysninger er nødvendig for å oppfylle en kontrakt som du er part i, eller på din forespørsel før du inngår en slik kontrakt.
  • Der vi trenger å overholde en juridisk eller forskriftsmessig forpliktelse. Dette betyr å behandle dine personopplysninger der det er nødvendig for å overholde en juridisk eller forskriftsmessig forpliktelse som vi er underlagt.
  • Der det er nødvendig for våre legitime interesser, (eventuelt en tredjepart), og dine interesser samt at grunnleggende rettigheter ikke overstyrer disse interessene. Vi vurderer enhver potensiell innvirkning på deg, (både positiv og negativ), og dine rettigheter før vi behandler dine personopplysninger overfor våre legitime interesser. Vi bruker ikke dine personopplysninger til aktiviteter der våre interesser overstyres av innvirkningen på deg (med mindre vi har ditt samtykke, eller på annen måte er pålagt eller tillatt ved lov).
  • Vi kan også bruke din personlige informasjon i følgende situasjoner, som sannsynligvis vil være sjeldne:
    – Hvor vi trenger å beskytte dine interesser (eller andres interesser).
    – Der det er nødvendig i allmennhetens interesse [eller for offisielle formål].

Vi vil kun bruke dine personopplysninger til de formålene vi samlet dem inn for, med mindre vi med rimelighet anser at vi trenger å bruke dem av en annen grunn og den grunnen er forenlig med det opprinnelige formålet.

Hvis vi trenger å bruke dine personopplysninger til et ikke-relatert formål, vil vi varsle deg og vi vil forklare det juridiske grunnlaget som tillater oss å gjøre det.
Vær oppmerksom på at vi kan behandle dine personopplysninger uten din viten eller ditt samtykke, i samsvar med reglene ovenfor, der dette er påkrevd eller tillatt ved lov, ref. Art. 6 GDPR Lawfulness of processing samt Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

HVA BEHANDLES OG HVORDAN HENTER VI INN PERSONOPPLYSNINGER
Noe personopplysninger henter vi inn frivillig, dvs bruker legger igjen personopplysninger slik at vi kan gjennomføre påmelding av arrangementer og tjenester. Noe personopplysninger er vi pliktig til å hente inn og oppbevar i henhold til gjeldende regelverk. (f.eks regnskapsbilag er lovpålagt i henhold til bokføringsloven). Vi henter inn personopplysninger i all hovedsak via kontaktskjema på nettsiden, e-post, telefon, tekstmelding og meldinger via sosiale medier. Annen form for kommunikasjon kan også forekomme.

Merk at behandling av personopplysninger i relasjon til spesifikke tjenester og produkter kan være regulert i egne avtaler som er tilgjengeliggjort på de spesifikke produktsidene. Fra tid til annen gjennomfører vi også bruker- og kundeundersøkelser for å få en bedre forståelse for behovene til våre kunder. Vi vil bestrebe oss på å fortelle deg om hvordan vi bruker opplysningene.

Eye-share AS verken henter inn, registrer eller behandler sensitive personopplysninger.

DELER VI PERSONOPPLYSNINGER MED ANDRE?
Noe deling av personopplysninger er nødvendig (noen også pliktig) for å kunne drifte vår virksomhet. Dette vil typisk være IT leverandører (f.eks webhotel, e-post , programvare og skybaserte tjenester), regnskap/revisjon, rådgivning og lovpålagt rapportering til myndigheter.

SIKRING AV PERSONOPPLYSNINGER
Vi tar sikkerhet på alvor og ivaretar personopplysninger på best mulig måte slik at uvedkommende ikke får innsyn i, eller har mulighet til å endre og påvirke personopplysningene. Vi benytter kun anerkjente IT leverandører og programvare.

INNSYN OG RETTING
I henhold til personopplysningsloven § 18 har man krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Innsyn kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til Eye-share AS, Maskinveien 15, 4033 Stavanger. Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller de er ufullstendige kan du kreve disse rettet i henhold til personopplysningslovens § 27.

OPPBEVARING OG SLETTING
I henhold til personopplysningsloven § 28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for, slettes. Eye-share AS lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende Norsk/Europeisk lovgivning.

Du kan når som helst kreve sletting av all personlig informasjon vi har om deg med unntak av opplysninger vi er pliktig å oppbevare i tråd med gjeldende regelverk, f.eks bokføringsloven.

Om du ikke ønsker å motta eposter fra oss lengre, klikk avbestillings-link som du som regel finner nederst i hver e-post du mottar fra oss. Ønsker du å bli slettet fra alle våre registre, send oss en e-post på admin@eye-share.no.

INFORMASJONSKAPSLER/COOKIES OG WEBANALYSE
Vi benytter informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse på våre nettsider. Disse små filene lagres på enheten din og hjelper oss å huske dine innstillinger. Vi samler inn og analyserer trafikkdata ved hjelp av HubSpot og Google Analytics.

Når du besøker vår nettside, kan du velge om du vil akseptere eller avslå bruk av informasjonskapsler. Disse kapslene sporer anonymt din aktivitet på nettsiden. Vi vil først kunne knytte denne informasjonen til deg når du fyller ut et skjema med dine kontaktopplysninger og gir samtykke til markedsføring.

Del på: