fbpx

Automatisering forenkler en komplisert innkjøpsprosess!

Gjør smartere innkjøp, styrk forholdet til dine leverandører og få fart på innkjøpsprosessen.

Løsningen inneholder katalogadministrasjon, avansert søkefunksjonalitet og effektiv arbeidsflyt. Alle avtaler er samlet på ett sted, som sikrer oversikt og gunstige avtale vilkår. Du får egen nettbutikk til dine medarbeidere, og det er enkelt å importere varekataloger fra dine leverandører. Innkjøpsordre generes automatisk i løsningen og avstemmes mot inngående faktura, før den overføres til ERP systemet for betaling.

Nøkkelfunksjonalitet

Fjern manuelle oppgaver, frigjør tid og gjør virksomheten din mer lønnsom med en intelligent innkjøpsløsning!

green cart icon symbolising purchase

Automatisert innkjøp

Det er enkelt å gjøre innkjøp fra riktige leverandør til riktig pris, i en oversiktlig, kontrollert og automatisert prosess.

Digital arbeidsflyt

Optimaliser dokumentene og transaksjonene ved å bruke en av de mest avanserte løsningene for arbeidsflyt på markedet.

Simple, green illustration of a human head in profile.

Intelligent automatisering

Automatiser arbeidsflyter og transaksjoner ved hjelp av den innebygde AI-teknologien. La eye-share gjøre jobben for deg!

Simple illustration of mouse arrow pointing to a screen.

Moderne brukeropplevelse

Få fart på dine ansatte med et enkelt og topp moderne brukergrensesnitt.

Simple illustration of a lock and a cloud.

Sikker skyløsning

Sikker og bærekraftig skyløsning gir fleksibilitet, tilgjengelighet og skalerbarhet.

Smarte funksjoner i eye-share Workflow | Purchase

Innkjøpsløsningen inneholder en rekke smarte funksjoner som får fart på prosessen.

Alt på ett sted

Alle dine rammeavtaler, varekataloger, produkter og priser, samlet på ett sted.

green cart icon symbolising purchase

Smartere innkjøp

Fra godkjenning av varekataloger til fakturamatch. Repeterende kjøp blir også automatisert. La eye-share gjøre jobben for deg.

Enkel nettbutikk

Gjør innkjøp med oppslag i kjente varer og tjenester, eller gjenbruk tidligere ordre. Finn riktig vare i web-shop grensesnitt.

Punch-out

Smidig integrasjon mot tredjepartsleverandør gjør det mulig å registrere rekvisisjon eller bestilling direkte fra leverandørens nettbutikk.

Bedre prisavtaler

Effektive innkjøp basert på gyldige avtaler, og til enhver tid gjeldende priser og rabatter. Leverandører sikrer oppdatert produkt- og pris informasjon!

Kom i gang med en lønnsom innkjøpsløsning

Det er smart å ha kontroll på kostnadene før de oppstår!
En investering i et nytt og moderne innkjøpssystem skal være lønnsomt for din virksomhet og kunne gi forutsigbarhet over kostnader og innkjøp, økt oversikt og kontroll, samt en reel tidsbesparelse for økonomiavdelingen.

Vi hjelper deg gjerne!

Book demo

Kundehistorier

Flere kundehistorier

Noen relevante begreper

Hva er en innkjøpsprosess?

En innkjøpsprosess består av fire grunnleggende trinn: Behovsavklaring, anbudsfase, avtaleinngåelse og oppfølging.

  • I fastsettelsen av behov/identifisering av hva man vil oppnå, inngår også planlegging av en eventuell konkurransestrategi og forberedelse av gjennomføring av denne. M.a.o: Kan behovet dekkes internt eller eksternt i bedriften?
  • Ved eksterne anskaffelser gjennomfører man gjerne en anbudsfase, eller en forespørsel til leverandører. Disse vil leverandørene svare på i form av pristilbud. Innkjøperen evaluerer så  disse for å fastslå hvilke som dekker bedriftens behov best.
  • Deretter inngår man selve avtalen, eller utstedelsen av innkjøpsordren. Herunder kan man også inkludere mottak av produkt og fakturabetaling.
  • Innkjøpsprosessen avsluttes vanligvis med oppfølging eller evaluering. En vurderer da om leveransen er i tråd med avtale og tilbud, i noen tilfeller vil det i denne fasen av prosessen også kunne innebære påberopelse av garantier eller retur av varer.

Hva er en forespørsel?

En forespørsel er en viktig del av innkjøpsprosessen. For behov og anskaffelser hvor det ikke foreligger en fastsatt rammeavtale, er det ofte nødvendig å henvende seg til flere leverandører for å innhente pris, leveringstid og betingelser på varer. Disse evalueres av innkjøper/innkjøpsavdeling, som deretter foretar et valg av det som anses å best dekke bedriftens behov, og utsteder en innkjøpsordre til leverandør.

 

 

Hva er en innkjøpsordre?

En innkjøpsordre er bestilling av varer og/eller tjenester, og er en forpliktelse til å kjøpe, det vil si at det er et juridisk bindende dokument gitt fra en kjøper til en selger.

Hva er en rekvisisjon?

En rekvisisjon er et internt dokument og en forespørsel som beskriver et behov som skal behandles av en innkjøpsavdeling. Dokumentet  ikke skal deles med leverandøren.

Hva er en varekatalog?

En varekatalog viser et utvalg av varer som inngår i en avtale med leverandør. EHF (Peppol) kataloger mottas gjennom et aksesspunkt og distribueres til innkjøpsløsningen. Denne gir brukerne en intuitiv og brukervennlig opplevelse, hvor den enkelte vare inneholder produktinformasjon, pris, leveringstid, miljømerking, bilder m.m.

Hva er en ordrebekreftelse?

En ordrebekreftelse er en formell bekreftelse fra leverandør etter en innkjøpsordre er utstedt. Den angir betingelser om pris, levering og betaling, og har til hensikt å forhindre misforståelser mellom kjøper og selger.

Andre relevante eye-share Workflow moduler

Det er enkelt å koble innkjøpsmodulen sammen med andre moduler, for å dekke hele prosessen fra innkjøp-til-betaling.