fbpx

Automatisert fakturabehandling

En automatisert prosess setter punktum for manuelle og repeterende oppgaver, og sikrer at økonomiavdelingen kan arbeide både raskere, sikrere og med helt andre og viktigere oppgaver. Med en automatisert fakturaprosess blir alle regningene betalt i tide på en smidig og effektiv måte, mens du har full oversikt og kostnadskontroll.

Smart AI teknologi står helt sentralt for å sikre en mest mulig berøringsfri prosess. Du velger selv hvor stor grad av automatisering din virksomhet ønsker å benytte, ved å skru av eller på AI hjelpen. Med eye-share Workflow kan du automatisere inntil 90% av prosessen. Kun avvik håndteres manuelt.

Nøkkelfunksjonalitet

Med eye-share Workflow | Invoice får du en transparent, kontrollert og automatisert fakturaprosess, i et intuitivt brukergrensesnitt. Løsningen passer svært godt for virksomheter som mottar et stor volum leverandør fakturaer årlig.

Simple green illustration of a credit card.

Berøringsfri fakturabehandling

Automatiser kontering, matching og godkjenning av inngående faktura og andre kostnadsbilag.

Digital arbeidsflyt

Optimalisèr dokumenter og transaksjoner ved å bruke en av de mest avanserte løsningene for digital arbeidsflyt på markedet.

Simple, green illustration of a human head in profile.

Intelligent automatisering

Automatiser arbeidsflyt og transaksjoner ved hjelp av smart AI-teknologi. La eye-share gjøre jobben for deg! Automagisk.

Simple illustration of mouse arrow pointing to a screen.

Moderne brukeropplevelse

Moderne brukergrensesnitt som er fleksibelt, intuitivt og enkelt å ta i bruk.

Simple illustration of a lock and a cloud.

Sikker skyløsning

Sikker og bærekraftig skyløsning som gir fleksibilitet, tilgjengelighet og skalèrbarhet.

Slik virker berøringsfri fakturabehandling

Frigjør tid og ressurser med en intelligent løsning som automatiserer hele fakturaprosessen, fra mottak til betaling.

Fakturamottak

Levering av eFaktura til portal gir full automatikk. Pdf`er tolkes automatisk.

Fakturaflyt

Hvem som skal behandle eller ha innsyn i fakturaene finner løsningen ut helt av seg selv!

Fakturagodkjenning

Inngående fakturaer godkjennes automatisk via innkjøpsmatch og intelligente fakturaavtaler. Kun avvik behandles.

Bokføring/Betaling

Når faktura er godkjent, overføres den automatisk til ditt ERP system for bokføring og betaling.

Rapportering

Tilgang til rapporter og all den innsikten du trenger for å oppdage trender og flaskehalser, evaluere og nå dine KPI mål.

Smarte funksjoner i eye-share Workflow | Invoice

Våre løsninger utvikler seg hele tiden og får stadig flere smarte funksjoner. Her har vi plukket ut 10 viktige funksjoner som vi vet du vil ha stor nytteverdi av knyttet til fakturabehandlingen i din virksomhet.

Globalt søk

Globale søk som gir deg mulighet til å søke på all informasjon, både i felt og dokumenter. Det er enkelt å finne det du trenger.

Favorittsøk

Definer faste fakturasøk eksempelvis for oversikt over åpne fakturaer ved månedslutt relatert til dagens dato. Utvalg kan også eksporteres til excel.

Fakturaavtale

Faste fakturaavtaler konteres og godkjennes automatisk, basert på avtalen.

Innsyn

Innsyn i faktura og prosess uten å stoppe godkjenningsflyt

Periodisering

Utføres direkte på fakturaene slik at kostnadene overføres og bokføres i riktig periode

Innkjøpsmatch

Automatisk matching av faktura mot bestillinger, med varemottak og match helt ned på ordrelinje-nivå.

Simple, green illustration of a human head in profile.

AI kontering

Innebygget smart intelligens konterer fakturaene for deg – du gjør ingenting

Logg

Alt du foretar deg logges – og vises i et tilpasset og brukervennlig grensesnitt. Dette gjør det enkelt finne ut hva som skjer med en faktura som f.eks ikke følger vanlig prosess , og gir full kontroll når revisor kommer på besøk

KPI’er for Benchmark

Få svar på hvor lang tid den enkelte bruker på godkjenning. Oppdag flaskehalser i prosessen og styr mot dine KPI mål.

Kreditnota

Det er mulig å be om kreditnota eller delbetaling direkte fra en faktura. Melding sendes leverandør og logges i en effektiv prosess.

Approve on the move!

Mobilen er blitt vår beste venn. Da er det godt å vite at viktige forretningsoppgaver kan løses raskt og enkelt fra hvor som helst. Med eye-share Workflow for mobil får de ansatte i din virksomhet full oversikt over sine inngående fakturaer og hvilke godkjenningsoppgaver som venter på dem. Det er  enkelt registrere ansatt utlegg og reiseregninger. Godkjenning av faktura skjer ved ett enkelt tastetrykk; tommel opp. Enklere blir det ikke.

Tilleggsfunksjonalitet

Diversebilag

Digital behandling og arkivering av diversebilag som korrigeringer, avsetninger, inn- og utbetalinger kan enkelt automatiseres og gjøres tilgjengelig for deg i samme løsning som inngående fakturaer. Besparelsen er enorm, og spesielt viktig med tanke på at man normalt har svært korte tidsfrister for levering. Denne tilleggsfunksjonaliteten sørger for at du får med alle kostnadene dine, riktig plassert i regnskapet på riktig måned. Rett og slett en regnskapssjefs drøm!

Tolldeklarasjoner

Importerer din virksomhet varer fra utlandet? Da kan du også få automatisk kontroll av tolldeklarasjonsoversikt mot arkiverte tolldeklarasjoner. Med digital arkivering, automatiserer denne løsningen kontroll av tolldeklarasjonsoversikten fra Altinn, og bokfører med riktig moms kode i henhold til SAFT (Standardiserte mva-koder for bruk ved elektronisk overføring av regnskapsdata)

Effektiv, smart og integrert tilleggsfunksjonalitet– tilgjengelig i samme løsning som inngående fakturaer og andre diversebilag.

Reiser og utlegg for ansatte

Med tilleggsfunksjonalitet for utlegg av reiser og andre kostnader, er det svært enkelt for ansatte å legge disse inn i løsningen via pc eller mobil, før de sendes til godkjenning hos leder. Utbetaling skjer umiddelbart, direkte fra regnskapet – og er en effektiv løsning, for både ansatte og virksomheten.

 

Digitalt arkiv

Med tilleggsfunksjonalitet for arkiv i samme løsning som dine inngående fakturaer,  kan du lagre virksomhetens viktige forretningsdokumenter i et søkbart, fleksibelt og digitalt arkiv som sørger for trygg oppbevaring.  Løsningen samler, indekserer, kategoriserer og lagrer alle typer dokumenter, slik at de er raskt tilgjengelig når du trenger dem.

Kundehistorier

Flere kundehistorier

Andre relevante eye-share Workflow moduler

Det er enkelt å koble fakturamodulen sammen med andre moduler, for å dekke hele prosessen fra innkjøp-til-betaling.