Om oss

Eye-share AS er en av markedslederne i Norge på programvare for elektronisk behandling av inngående faktura, og har levert løsninger til over 500 kunder i Norge og internasjonalt. Vi har integrasjon mot alle ledende økonomi- og innkjøpssystem. Eye-share ble etablert i 2001, men utviklingen startet allerede i 1998.

Eye-share holder til i Stavanger med over 60 ansatte. Eye-share AS er eid av EVRY AS – et av Nordens ledende IT selskaper.

Vår visjon: Vi muliggjør ambisjoner

Gjennom eye-share applikasjonen skal vi muliggjøre ambisjonene for våre kunder. Vi gjør det enklere for brukeren å håndtere inngående faktura og andre dokumenter. Jo enklere og mer korrekt dette er, jo mer tid kan kunden benytte på “core business”. Videre er det viktig at vår visjon også passer for våre ansatte.

Vi er en kunnskapsbedrift hvor alle har høyere utdannelse innen it eller økonomi. Det legges til rette for at våre ansatte kan videreutvikle sin kunnskap og ansatte motiveres til å vokse inn i nye jobber og utfordringer etter hvert som kunnskapsnivået stiger.

img_6901

Våre verdier

Respekt

Respekt for oss betyr å sette oss inn i våre kunders og kollegaers verdier, meninger og behov. Jo flinkere vi er til å respektere andre, jo bedre kan vi ivareta vår egen jobb og våre kunders behov. Gjensidig respekt motiverer, inspirerer og engasjerer.

Engasjement

Engasjement skaper energi som gjør at vi opplever at vi kan utfolde oss, være kreative og bidra positivt. Engasjement er viktig, både sammen med kunden og mellom kollegaer og bidrar til at vi alle kan by på oss selv og skape trivsel.

Samhandling

Produktene våre skal bidra til at våre kunder kan samhandle enklere og mer effektivt og videreutviklingen gjøres i tett samarbeid med våre kunder. Internt må alle ledd fra salg, support, leveranse og utvikling samhandle godt for å levere de beste løsninger.

Nyskapning

For å utvikle fremtidens produkter og samtidig kunne ivareta våre kunders ønsker og behov. Kreves det at vi må være nyskapende, vi må våge å være kreative og å tenke nytt. Internt er vi nyskapende i forhold til organisering og arbeidsmetoder.