Om oss

Eye-share AS er en av markedslederne i Norge innen programvare for digital behandling av inngående faktura. Vi har levert løsninger til over 400 kunder i 47 land. Våre løsninger kan integreres mot alle ledende økonomi- og innkjøpssystem.

Selskapet ble etablert i 2001, men produktutviklingen startet allerede i 1998. Vårt hovedkontor har base i Stavanger og avdelingskontor i Oslo. Vi har over 100 ansatte og er eid av TietoEVRY AS – et av Nordens ledende IT selskaper.

Vi muliggjør ambisjoner

Vår visjon er å muliggjøre ambisjoner for våre kunder. Vi gjør det enklere for virksomheter å håndtere inngående faktura og andre dokumenter. Desto raskere og mer korrekt denne prosessen kan utføres, desto mer tid kan din virksomhet benytte på egen kjernevirksomhet.

Videre er det viktig at vår visjon også passer for våre ansatte. Vi er en kunnskapsbedrift hvor alle har høyere utdannelse innen it eller økonomi. Det legges til rette for at våre ansatte kan videreutvikle sin kunnskap og motiveres til å vokse inn i nye utfordringer og stillinger etter hvert som kunnskapsnivået stiger.

img_6901

Våre verdier

Respekt

Respekt for oss betyr å sette oss inn i våre kunders og kollegaers verdier, meninger og behov.  Gjensidig respekt motiverer, inspirerer og engasjerer.

Engasjement

Engasjement skaper energi som gjør at vi opplever at vi kan utfolde oss, være kreative og bidra positivt. Engasjement er svært viktig for Eye-share, både sammen med våre kunder og mellom våre ansatte.

Samhandling

Produktene våre skal bidra til at våre kunder kan samhandle enklere og mer effektivt. Et godt samarbeid mellom Eye-share og våre kunder er også essensielt for videreutvikling av produktene i forhold til kundens behov.

Nyskapning

For å utvikle fremtidens produkter og samtidig kunne ivareta våre kunders ønsker og behov, kreves det at vi er nyskapende og innovative. Vi må våge å være kreative og å tenke nytt, både i forhold til våre kunder og internt i forhold til organisering og arbeidsmetoder.