fbpx

Hvordan endre ruting av faktura på en deaktivert bruker?

Visste du at det er enkelt å endre ruting av faktura som ligger igjen til behandling på en deaktivert bruker i fakturamodulen for eye-share Workflow?

Tips og Triks | eye-share Workflow | Faktura
Som superbruker i eye-share Workflow får du alltid beskjed via systemmeldingsvarselet, dersom en deaktivert bruker har en faktura liggende igjen til behandling. Varselet informerer deg om at det er forskjellige avvik i oppsettet som må håndteres i løsningen. Ofte gjelder dette brukere som er blitt deaktivert. Det er derfor viktig at alle meldinger under dette varselet, gjennomgås jevnlig.

Hvor finner jeg ikonet for meldingsvarsel?
Ikonet for varsling finner du øverst på menylinjen i høyre hjørnet i løsningen. Når du klikker på dette ikonet og deretter på meldingen som framkommer, ledes du direkte til den listen hvor du kan korrigere avviket. I dette tilfellet ledes du inn i visningen «Ugyldige godkjennere». Fakturaene vises alltid i aktuell status også ved søking.

Hvordan endrer jeg ruting av faktura for deaktivert bruker?
Fakturaene vil fremdeles ligge på den opprinnelige godkjenneren, og som vanlig dukke opp i statusen «Venter på godkjenning» eller «På vent» dersom du benytter «Søk» med den deaktiverte brukeren som gjeldende godkjenner.

  • Om en bruker er deaktivert, vil alle faktura som ligger i flyt på akuell bruker, havne i avvikslisten for «Ugyldige godkjennere» som vist over på bildet over.
  • I avvikslisten «Ugyldige godkjennere» kan du gå inn på en faktura og endre godkjenner til den som nå skal godkjenne denne fakturaen.
  • Dersom det ligger flere dokumenter på samme godkjenner, vil du få opp valget «Utfør for andre dokumenter»
  • Du kan nå enkelt bekrefte at du vil at alle dokumentene på denne godkjenneren skal behandles likt. Da slipper du endre for en og en faktura.

Del på: