fbpx

Vi hjelper deg i gang med optimaliseringen!

Med rådgivningskonseptet eye-share Advisor hjelper vi deg med å hente ut faktabasert innsikt fra din løsning, slik at du får et bedre beslutningsgrunnlag.

Våre rådgivere bringer med seg verdifull ekspertise, erfaring og innsikt for å hjelpe deg med å oppnå forretningsresultater og støtter deg i prosessforbedringen gjennom en workshop med fokus på nøkkeltall, analyse og rapporter.

For Helse Sør-Øst var eksperthjelp helt avgjørende!

Vi i Helse Sør-Øst er klar over at det må jobbes kontinuerlig med forbedring for å få så effektive og smarte løsninger som mulig. I dette arbeidet får vi hjelp av senior rådgivere fra Eye-share, som vet hvor enkelt det er å gjøre effektiviseringstiltak, og hjelper oss med å måle effekten underveis. For en stor organisasjon som Helse Sør-Øst er denne eksterne hjelpen avgjørende for å bidra til riktig fokus og raske avklaringer i vårt arbeid med forbedring. – Terje Nundal og Olav Tennøy, Helse Sør-Øst

Helse sør-øst logo: Blue letters on white background

Tjenesten inkluderer:

Med tjenesten «eye-share Advisor Workshop» hjelper vi deg å låse opp tilgang til ny verdi og innsikt som kan forbedre virksomhetens ytelse gjennom bruk av eye-share programvaren. Vi bistår med å optimalisere prosessen for dine leverandørfakturaer ved å bruke relevante nøkkeltall og datadrevnet innsikt fra din eksisterende løsningen. Det handler om å se hele bildet!

Green illustration of a magnifying glass over a diagram

Analyse og måling av eye-share bruken

icon: simple illustration of a person

En rådgivningsdag hos din virksomhet

Icon: Simple illustration of an eye with a

Forslag til optimalisering

Icon: Illustration of a laptop with a diagram on the screen

Rådgivningsrapport

Tilleggstjenester

  • Bistand til måloppnåelse
  • Ekstra oppfølgings- og prioriteringsmøter
  • Rapporter basert på forhåndsdefinerte kriterier
  • Utvidelse til nye divisjoner og land
  • Bytte av integrasjon og tilleggsmoduler
  • Opplæring i deler av løsningen og tilleggsmoduler
  • Virksomhetstilpasset webinarer