fbpx

Eye-share for alle – også for svaksynte! 

Vi er stolte over å fortelle at vi i tett samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten (NAV) nå jobber med å tilrettelegge eye-share applikasjonen for svaksynte, gjennom ytterligere universell utforming etter WCAG 2.1 standarden.

Pressemelding 1. september 2022 

Med økende grad av digitalisering settes det krav til at alle løsninger som utvikles må kunne være tilgjengelig for alle. Som programvareleverandør er det svært meningsfullt å utvikle og tilpasse teknologi som gjør hverdagen enklere for alle brukergrupper, også de med funksjonshemminger, sier Torhill Falnes, CEO i Eye-share. 


Bærekraft og like muligheter for alle

Et sentralt prinsipp i 2030-agendaen for FNs bærekraft mål er at ingen skal utelates Universell utforming er en viktig forutsetning for å oppfylle bærekraftmålene, og skal fremme likestilling og bekjempe diskriminering for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Universell utforming er lønnsomt

Vi er heldige som lever i et land som sørger for, og som er rikt nok til å kunne tilrettelegge for at alle får like muligheter til å håndtere sine nedsatte funksjonevner, uten for store konsekvenser, sier Falnes. Dessverre er det likevel slik i Norge i dag, at ikke alle applikasjoner som utvikles er like lette for synshemmede å bruke. Til tross for at det er lovpålagt å tilrettelegge for universell utforming. 

Velfungerende og funksjonelle applikasjoner er viktig for hele befolkningen. Produkter med gode brukskvaliteter som er i tråd med universell utforming har høy, generell kundetilfredshet for alle. Det gjelder ikke bare svaksynte eller fargeblinde. Universell utforming av informasjonsteknologi er derfor samfunnsøkonomisk lønnsomt. 

Eye-share er stolt over å gå foran

Som en del av implementeringen hos NAV har Eye-share nå endret på grensesnittet i applikasjonen. Vi innrømmer at vi i startfasen så på dette som noe tidkrevende, og kanskje ikke helt nødvendig, sier Falnes.  I ettertid ser vi at ved å bygge inn kontraster, fargevalg, forstørrelsesmuligheter, enda bedre tastaturbruk og enklere feilhåndtering, så er det ikke bare de svaksynte som nyter godt av dette, men alle våre kundegrupper, påpeker Falnes fornøyd. 

Hva betyr dette for NAV og for svaksynte brukere?

Det å etterleve kravene til universell utforming og WCAG standarden, gjør at vi inkluderer en større brukergruppe (som garantert også er i målgruppen vår). Dermed kan alle benytte løsningene våre fra kjøp-til-betaling. For vår kunde NAV vil dette bety at de kan tilby arbeid til svaksynte i sitt nye fakturahåndteringssystem, eye-share Workflow, og dermed bidra til å skape et enda mer inkluderende samfunn og arbeidsliv. Dette er også en del av deres overordnede strategi.  

Eye-share sin produktvisjon «Den beste brukeropplevelsen»

Eye-share utvikler løsninger som automatiserer godkjenningsprosessen for innkjøp, kontrakter og inngående fakturaer. Programvaren er web-basert og tilbys som skyløsning. Eye-share har fra den spede start i 2001 vært opptatt av brukeropplevelse, intuitivt grensesnitt og kjent metodikk. Vår produktvisjon har fra starten vært å tilby den beste brukeropplevelsen. Universell utforming har vært en ledetråd for oss i mange år, nettopp for å gjøre applikasjonene våre moderne og enkle å ta i bruk for våre kundegrupper.

Fra 1. februar 2023 blir WCAG standarden (retningslinjer for tilgjengelig webinnhold) en del av norsk lov og dermed et krav for alle offentlige nettsteder. Vi er derfor glade for at vi sammen med NAV nå er i front på dette, avslutter Falnes.  

Hva betyr Universell utforming og WCAG?

Universell utforming handler om å lage IT- løsninger som fungerer for alle, også for de som har funksjonshemminger. WCAG er en internasjonal standard som står for Web Content Accessibility Guidelines og er retningslinjer for hvordan digitalt innhold kan gjøres mer tilgjengelig for personer med dårlig syn eller begrenset bevegelighet. Retningslinjene gjelder digitalt innhold og applikasjoner for både PC, nettbrett og mobil. I hovedtrekk handler retningslinjene om at det skal være mulig å oppfatte, betjene og forstå løsningen. 

  • Lettleselig med skrift og fargebruk som viser hensyn til fargeblindhet og svaksynte
  • Raskere og enklere å finne fram i applikasjonen/websiden
  • Veiledning for å finne fram i applikasjonen med bruk av hjelpetekst på knapper og menyer
  • Minimere slitasjeskader ved å tilby tastaturbruk for å utføre navigasjon og operasjoner i applikasjonen, i tillegg til å hindre unødvendig museklikk

  • Tilrettelegge for bruk av skjermleser

Les mer om følgende emner:

Del på: