eye-share Faktura

Automatisert behandling av innkommende faktura

Få fart på fakturabehandlingen og reduser kostnader!

eye-share Faktura gjør behandlingen av innkommende fakturaer til en enklere prosess for din bedrift og ansatte. Faktura som forsvinner i godkjenningsrunden, egne arkiver med fakturaer og mye bruk av tid for sjekk av faktura mot bestilling er kjente utfordringer i fakturaflyten. Med eye-share Faktura vil disse utfordringene minimeres.

Det er mye å spare ved automatisert fakturabehandling. Våre kunder har redusert kostnadene ved å effektivisere alle rutiner ved mottak av fakturaer. Dette ved å forenkle godkjenningsprosessene, bedret kvalitet på data og sørget for enklere oppfølging av fakturaene. Ressursbruken i bedriften din blir mer effektiv.

eye-share Faktura gir deg

 • Kort behandlingstid av innkommende fakturaer
 • Forhåndsdefinerte arbeidsflyter
 • Overføring til bedriftens økonomisystem
 • Enkelt brukergrensesnitt
 • Hurtig oppstart
 • Forbedret datakvalitet

Viktige funksjoner i eye-share Faktura

 • Elektronisk godkjenning av inngående faktura
 • Automatisk registrering av bilagsinformasjon
 • Digital arbeidsflyt med kontering, attestering og anvisning
 • Arkivering med effektivt og hurtig søk
 • Integrasjon mot de fleste ERP-systemer
 • Følg opp fakturaene i prosessen
 • Automatiske purrerutiner
 • Integrer mot økonomi- og innkjøpssystemer

Gi meg en innføring

Send oss din kontaktinfo så vil vi gi deg en innføring i hva eye-share Faktura kan hjelpe din bedrift med.

Hva kundene våre sier

Når alle fakturaene blir registrert umiddelbart kan vi alltid se den faktiske likviditeten i selskapet

- Kristen Kildal, Sub Sea Services

Eye-share ønsket å tilpasse systemet til våre behov.

- John Murray, Blystad Gruppen 

Vi har opplevd en tidsbesparelse på 80 prosent. Tidsbesparelsen er enorm.

- John Åge Mjåland, AS Nymo

headshot

Alle typer faktura kan registreres og legges til i din fakturaflyt

Med eye-share Faktura vil du enkelt registrere alle fakturaformater og innlemme disse i arbeidsflyten. Papirfaktura, pdf-faktura og eFaktura er alle formater som kan mottas og behandles før de sendes videre i prosessen.

eye-share Arbeidsflyt

Prosessvisualisering

Mottak og faktura skanning
Skanning av faktura kan utføres sentralt eller desentralt i organisasjonen. PDF-faktura importeres direkte og sendes automatisk til tolkning. eFaktura leses direkte inn i eye-share Faktura og trenger ikke mottak og tolkning.

Tolking
Tolkingsprogrammet finner automatisk frem til feltene på fakturaen som fakturanummer, fakturadato, beløp og så videre. Om feltene ikke finnes første gang så lærer vi det opp til å forstå hvor feltene er til neste gang.

Videre gjøres en kvalitetssjekk av at tolkingen er riktig. Vanligvis brukes bestillernummer, prosjektnummer eller referanse for å vite hvem som skal godkjenne fakturaen.

Overføring og bokføring av faktura
Faktura overføres til bedriftens økonomi- og innkjøpssystem, hvor fakturaen bokføres og ordreinformasjon oppdateres. Muligheter for link fra økonomi- og innkjøpssystem til fakturaen i eye-share Faktura.

Søking og rapportering
eye-share Faktura har eget søkebilde hvor en kan søke på alle faktura, konteringsfelt og alle statuser. En kan søke på intervall og på flere felt i kombinasjon. eye-share Rapport kan benyttes til egendefinerte rapporter og inneholder standard statistikker og KPIer.

Arkivering
I eye-share Faktura arkiveres faktura med bilde og all informasjon, inkludert kommentarer og logg. Faktura kan enkelt gjenfinnes i søkebildet. Brukergrensesnittet i eye-share Faktura er enkelt og terskelen for å komme i gang er lav. Har en tatt i bruk eye-share Faktura, er grunnlaget også lagt for å utvide bruken til behandling av andre dokumenttyper som for eksempel diversebilag, kontrakter, pakksedler etc.

Hurtig oppstart
Vi hjelper deg med å komme i gang: Fakturaløsningen utvikles i nært samarbeid med våre kunder med utgangspunkt i kundenes arbeidsprosesser. Brukergrensesnittet er enkelt og terskelen for å komme i gang er lav.