fbpx

Finn gullet i dine data!

Du har sikkert hørt om “datadrevne beslutninger”. Det vil i såfall ikke være spesielt rart. Dette har nok vært på bordet i de fleste ledergrupper og styrerom. Men hva er det, hva betyr det og hvorfor er det så viktig?

Kai Mydland  |  15.08.2022

Kort fortalt så handler det om å ta beslutninger basert på fakta. Beslutninger basert på tilgjengelige data.

I dag er datadrevne forretningsbeslutninger viktigere enn noen gang. Og selv om det kan gå bra å stole på magen, bør majoriteten av forretningsbeslutninger være basert på fakta, tall og beregninger som stemmer overens med forretningsmål. Kort forklart så kan vi si at en går fra «hva tror vi» til «hva vet vi», og dermed endres fra å være styrt av antagelser til å være datadrevet.

Når det er sagt, så er ikke datadrevne beslutninger noe nytt. Dette har mennesker drevet med i hundrevis av år, for å ikke si tusenvis.

Hva er da annerledes nå enn før? Det handler først og fremst om mengde tilgjengelig data og evnen til å prosessere og forstå disse raskt. Ofte snakker vi om Big Data, – enkelt forklart datasett som er så store og komplekse at de er vanskelige å håndtere med konvensjonelle verktøy. Det er gjerne stort volum i kombinasjon med stor variasjon av informasjon og hyppige endringer.

Business Intelligence gjør det enklere å ta datadrevne beslutninger

En gang var oppgavene med å samle inn og analysere datainnsikt altomfattende og førte ofte til beslutningsforsinkelser; I dag har imidlertid Business Intelligence (BI) programvare gjort det mye enklere å ta datadrevne beslutninger. Selv brukere som ikke har dyp teknisk ekspertise kan enkelt trekke ut innsikt fra data ved hjelp av disse programmene. Det gjør også at de konkurransefortrinn som en tidligere kunne oppnå blir stadig vanskeligere å utnytte – fordi det er så mange andre som kommer frem til samme eller en bedre konklusjon like raskt. Det er ikke uten grunn at sjokoladen på butikken står i nærheten av kassa. Det vet ikke bare din lokale kjøpmann. Det vet alle.

BI verktøy lar bedriftseiere utnytte den endeløse digitale innsikten som nå er tilgjengelig ved enkle tastetrykk og omfavne kraften I den datadrevne forretningsintelligensen for å ta mer informerte beslutninger. Beslutninger som er bedre for virksomhetens vekst og utvikling, samtidig som man oppnår økt fortjeneste. Ved å forstå hvordan en både kan måle og analysere dataene nøyaktig, og bruke de riktige rapporteringsverktøyene, vil en altså kunne ta datadrevne beslutninger som vil hjelpe virksomheten til å blomstre.

Hvorfor dataanalyse?

Dataanalyse lar også bedrifter velge nye forretningsmuligheter med større sjanse for suksess, skape et høyere inntektsnivå og forberede virksomheten for fremtidig vekst ved å forutsi fremtidige trender mer nøyaktig. Bruk av data i beslutningstaking vil holde virksomheten i riktig retning, optimalisere nåværende og fremtidig innsats og gjøre det lettere å produsere innsikt som raskt kan brukes i virksomhetens beste interesse.

Helt svart-hvitt er det ikke i praksis, og det er nok mer vanlig enn uvanlig at kombinasjoner av magefølelse, synsing og antagelser går hånd i hånd med tilgjengelige data. En datadrevet beslutning bør nemlig ledsages av ulike strategier og handlinger for å få mest mulig ut av prosessen. En skal blant annet være oppmerksom på om en samler inn de riktige dataene, om en stiller de riktige spørsmålene, at en vurderer flere alternativer, og at en tar høyde for mulige skjevheter i dataene. Målene en setter seg bør også være målbare opp mot dataene en tar beslutninger på.

Våre løsninger gir deg tilgang til verdifull innsikt

Hvordan kan Eye-share bidra? Våre løsninger inneholder en mengde interessante data. Data som gjennom rapportering og analyse gir tilgang til trender og mønster som kan styrke din virksomhets beslutningsgrunnlag. Data fra nye og historiske dokumenter og faktura, grunndata fra ERP løsning, statiske brukerdata, brukerhistorikk og bruksmønster samt en meget omfattende dokumentlogg; her ligger det uslipte diamanter som bare venter på å bli satt i en sammenheng.

Blant dataene som er tilgjengelig i eye-share applikasjonene kan en oppdage nye sammenhenger som tidligere ikke har vært mulig, og en kan i større grad se muligheter og potensiale for automatisering av forretningsprosesser.

Vi viser deg gjerne hvordan

Datadrevne beslutninger har aldri vært viktigere for bedrifter som ønsker å lykkes. Ta kontakt med en av våre rådgivere for å finne ut hvordan Eye-share helt konkret kan bidra med å finne gullet som ligger gjemt din virksomhets data gjennom våre løsninger og anbefalte BI verktøy!

Les mer om eye-share Workflow Report her.

Del på: