fbpx

Fotavtrykk kontra håndavtrykk i ESG regulering

Illustration of a plan for sustainability and a icon for footprint and handprint in the middle of the picture

I løpet av de siste årene har miljømessige, sosiale og styrerelaterte (ESG) faktorer blitt stadig mer betydningsfulle for å forme forretningspraksiser verden over, noe som krever navigering og forståelse for sentrale begreper. Vi forklarer forkjellen på fotavtrykk og håndavtrykk.

Innenfor den europeiske unionen (EU) er denne vektleggingen særlig tydelig, med strenge reguleringer og standarder som har som mål å fremme bærekraftighet og ansvarlig bedriftsatferd. For Eye-share AS, som er et SaaS (Programvare som en Tjeneste) selskap som opererer i EU, krever navigering gjennom disse reguleringene en omfattende forståelse av sentrale begreper som f.eks fotavtrykk og håndavtrykk.

I denne artikkelen forklarer vi hva som er forskjellen på fotavtrykk og håndavtrykk i ESG reguleringen, og hva er vel mer naturlig enn å starte med definisjonene av de to begrepene.

Fotavtrykk kontra Håndavtrykk – Hva betyr det egentlig?

Fotavtrykk
Fotavtrykket representerer den negative påvirkningen et selskap har på miljøet eller samfunnet gjennom sin virksomhet. I konteksten av et SaaS-selskap kan dette inkludere faktorer som energiforbruk, karbonutslipp, avfallsgenerering og vannforbruk knyttet til datasentre, kontorer og infrastruktur. Reguleringer innenfor EU krever ofte at selskaper måler, offentliggjør og reduserer sitt miljøfotavtrykk, i tråd med mål om å dempe klimaendringer og fremme bærekraftighet.

Håndavtrykk
I motsetning til fotavtrykket, refererer håndavtrykket til den positive påvirkningen et selskap kan generere gjennom sine handlinger og produkter, og dermed bidra til miljømessige eller sosiale forbedringer.

For et SaaS-selskap kan håndavtrykket materialisere seg gjennom fordelene programvaren tilbyr når det gjelder effektivitet, ressursoptimalisering og fasilitere bærekraftige praksiser blant brukerne sine.

Håndavtrykk-initiativer kan innebære å utvikle verktøy for sporing av karbonfotavtrykk, fremme fjernarbeid for å redusere utslipp fra pendling, eller muliggjøre effektiv ressursforvaltning gjennom skybaserte løsninger.

Målet til Eye-share er å gjøre fotavtrykket vårt mindre og håndavtrykket større🌿

Torhill Falnes, CEO Eye-share

Overholdelse og rapporteringskrav

EU-reguleringer, som EU Green Deal og Regulation on sustainability-related disclosures in the financial services sector (SFDR), pålegger selskaper å offentliggjøre sine miljømessige og sosiale påvirkninger, inkludert både fotavtrykk og håndavtrykk. SaaS-selskaper forventes å integrere ESG-hensyn i sine forretningsstrategier, styrestrukturer og rapporteringspraksiser. Overholdelse kan innebære å gjennomføre vurderinger av miljøpåvirkning, implementere bærekraftinitiativer og transparent kommunisere fremgang gjennom ESG-rapporter og offentliggjøringer.

Strategier for å håndtere fotavtrykk og maksimere håndavtrykk

  • Implementering av energieffektive teknologier og praksiser innenfor datasentre og kontoroperasjoner er smart for å redusere karbonutslipp og ressursforbruk.
  • Investering i fornybare energikilder for å forsyne datasentre og infrastruktur med strøm, og dermed redusere karbonfotavtrykket.
  • Tilby programvareløsninger som muliggjør at kunder kan overvåke og optimalisere sin egen miljøprestasjon, som energistyringssystemer eller bærekraftige plattformer for forsyningskjeder.
  • Engasjere seg i bedriftssosialt ansvar (CSR)-initiativer, som frivillighetsprogrammer, samfunnspartnerskap og innsats for mangfold og inkludering, for å forbedre den sosiale håndavtrykket.
  • Samarbeide med interessenter, inkludert kunder, leverandører og regulatorer, for å identifisere og adressere ESG-prioriteter mer effektivt.


Les mer om følgende emner:

Del på: