fbpx

Hvordan håndtere fakturaer med mange konteringslinjer?

Man with earphones working on his computer

Fakturaer med mange konteringslinjer kan utfordre etterkontrollens grundighet, og gjøre prosessen mer tidkrevende og kompleks.

Å håndtere fakturaer med mange konteringslinjer krever nøye oppmerksomhet mot detaljer. Typiske kontrollpunkter kan være verifisering av korrekte momskoder, sikring av at kostnader er korrekt fordelt på relevante avdelinger, og at hvert element er tilknyttet riktig prosjektnummer. Dette er ikke bare kritisk for regnskapets nøyaktighet, men også for å sikre en smidig og effektiv arbeidsflyt.

Bruker du de nyttige hjelpemidlene i eye-share Workflow som kan bistå deg i dette viktige arbeidet?

Dette kan du gjøre for å effektivisere arbeidet med mange konteringslinjer:

  1. Aktiver filterkolonnene: Dette første steget gir deg en bedre oversikt over konteringslinjene.

2. Filtrer konteringslinjene: Har du behov for å fokusere på spesifikke elementer? Ved å sette på filter på ett eller flere felter, som for eksempel prosjektnummer, kan du raskt isolere relevante data. Dette gjør det enklere å utføre detaljerte kontroller og justeringer.

3. Sorter dataene: Ønsker du å se konteringslinjene i en bestemt rekkefølge? Ved å klikke en eller to ganger på en kolonneoverskrift, kan du sortere dataene etter ønske. En indikatorpil vil vise hvilken retning du har sortert dataene i.

4. Summering: Når du filtrerer dataene, vil summeringen automatisk justere seg for å gjenspeile det filtrerte utvalget. Dette betyr at summene du ser, kun gjelder for de spesifikke prosjektene eller kriteriene du har filtrert på.

Ekstra tips: Bruk funksjonsknappen for enhetlig verdisetting: Skal alle linjer som er filtrert ut ha samme verdi i et bestemt felt? Funksjonsknappen «Sett valgt verdi på alle linjer» gjør dette mulig med et enkelt klikk, og tar hensyn til de aktive filtrene.

Hvis du ennå ikke har tatt i bruk disse funksjonene i eye-share Workflow, anbefaler vi at du tester dem ut ved neste fakturakontroll. Du vil raskt oppdage hvordan de kan forenkle og effektivisere arbeidsflyten din, ikke bare for kostnadsfakturaer, men også for innkjøpsfakturaer og tilhørende innkjøpslinjer.

Del på: