fbpx

Slik utvikler vi fremtidens ledere!

Årets Management Trainee team: Rebecca Skibeli Larsen, Jørgen Skadsem. Jesper Weibull og Håkon Blix Nordlid. Torhill Falnes mentor

I Eye-share investerer vi tid i våre talenters fremtidige karriere, og har derfor utviklet et Management Trainee konsept.

Målet er å få enkeltpersoner til å vokse både profesjonelt og personlig, og motivere dem for fremtidig lederrolle i Eye-share, slik at de kan være med å bidra til selskapets videre suksess.

Det er CEO Torhill Falnes som er veileder for programmet. Hun har mange års erfaring som leder i flere selskaper, som er nyttig å videreføre.

«Det er en glede å veilede disse ambisiøse talentene, sier Falnes og legger til; å være mentor er både motiverende og inspirerende. Det er fint å lære fra seg, men de unge har jo også mye læring for meg. Vi gir hverandre nye perspektiver og idéer. Sånn lærer vi alle av hverandre. Kanskje holder dette også meg ung og aktuell», ler Falnes.

«Å delta i et Management Trainee program som dette, kan være en utrolig verdifull opplevelse av flere grunner», sier Falnes. Hun legger til følgende viktige nytteverdier:

Profesjonell utvikling

Muligheten til å utvikle viktige lederferdigheter tidlig i karrieren, som f.eks kompetanse om beslutningstaking, kommunikasjon, problemløsning og teamarbeid.

Mentorering

Tilgang til en erfaren mentor eller andre veiledere som kan gi verdifulle råd og veiledning, noe som kan akselere en karrierevekst.

Bredere forståelse

Gjennom ulike rotasjoner eller samlinger kan deltakerne få innsikt i forskjellige deler av selskapet, noe som vil gi dem en bredere forståelse av virksomheten og dens operasjoner. Like viktig er også forståelse for en leders oppgaver, og hvordan en leder balanserer ønsker og krav fra eiere, kunder og ansatte.

Nettverksbygging

Muligheten til å bygge sterke profesjonelle nettverk. Både blant deltakere og etablerte fagfolk i selskapet.

Karrieremuligheter

Deltakerne som har fullført et slikt program kan ha fortrinnsrett når det gjelder å fylle lederstillinger i selskapet.

Innovasjon og kreativitet

Programmet kan motivere til innovasjon og kreativ tenkning, da deltakerne ofte oppfordres til å utfordre eksisterende prosesser og komme med forbedringsforslag.

Årets Management Trainee kull i Eye-share har en spennende høst foran seg, og vi gleder oss til å høre mer fra dem om hvilken verdi programmet har gitt dem.

Del på: