fbpx

Slik utvikler vi fremtidens ledere!

Årets Management Trainee team: Rebecca Skibeli Larsen, Jørgen Skadsem. Jesper Weibull og Håkon Blix Nordlid. Torhill Falnes mentor

I Eye-share investerer vi tid i våre talenters fremtidige karriere, og har derfor utviklet et Management Trainee konsept.

Målet er å få enkeltpersoner til å vokse både profesjonelt og personlig, og motivere dem for fremtidig lederrolle i Eye-share, slik at de kan være med å bidra til selskapets videre suksess.

Det er CEO Torhill Falnes som er veileder for programmet. Hun har mange års erfaring som leder i flere selskaper, som er nyttig å videreføre.

«Det er en glede å veilede disse ambisiøse talentene, sier Falnes og legger til; å være mentor er både motiverende og inspirerende. Det er fint å lære fra seg, men de unge har jo også mye læring å bringe med seg for meg. Vi gir hverandre nye perspektiver og idéer. Sånn lærer vi alle av hverandre. Kanskje holder dette også meg ung og aktuell», ler Falnes.

«Å delta i et Management Trainee program som dette, kan være en utrolig verdifull opplevelse av flere grunner», sier Falnes. Hun legger til følgende viktige nytteverdier:

Profesjonell utvikling

Muligheten til å utvikle viktige lederferdigheter tidlig i karrieren, som f.eks kompetanse om beslutningstaking, kommunikasjon, problemløsning og teamarbeid.

Mentorering

Tilgang til en erfaren mentor eller andre veiledere som kan gi verdifulle råd og veiledning, noe som kan akselere en karrierevekst.

Bredere forståelse

Gjennom ulike rotasjoner eller samlinger kan deltakerne få innsikt i forskjellige deler av selskapet, noe som vil gi dem en bredere forståelse av virksomheten og dens operasjoner. Like viktig er også forståelse for en leders oppgaver, og hvordan en leder balanserer ønsker og krav fra eiere, kunder og ansatte.

Nettverksbygging

Muligheten til å bygge sterke profesjonelle nettverk. Både blant deltakere og etablerte fagfolk i selskapet.

Karrieremuligheter

Deltakerne som har fullført et slikt program kan ha fortrinnsrett når det gjelder å fylle lederstillinger i selskapet.

Innovasjon og kreativitet

Programmet kan motivere til innovasjon og kreativ tenkning, da deltakerne ofte oppfordres til å utfordre eksisterende prosesser og komme med forbedringsforslag.

Hva sier deltakerne?

Årets Management Trainee kull har hatt en spennende høst, og nå lurer vi på hvilken verdi dette programmet har gitt deltakerene.

Jeg har fått utvikle konkrete lederferdigheter gjennom trening og erfaringsutveksling, samt fått en bevistgjøring rundt håndtering av typiske situasjoner en leder møter på i hverdagen. Lederprogrammet til Eye-share har vært svært nyttig for meg, både faglig og personlig🌱

Jørgen Skadsem, Solution Consultant

Gjennom Management Trainee Programmet har jeg lært å omfavne mine styrker og utforske mine svakheter. Det har vært en reise preget av personlig vekst, hvor jeg har fått muligheten til å utvikle både mine faglige og menneskelige kompetanser. Noe som har formet meg til en mer kompetent og selvsikker leder🙏

Jesper Weibull, Teamlead Technical Services

Jeg har lært om hvordan det er å ta beslutninger for et selskap som helhet, men også om viktigheten av å delegere og ha tillitt til sine kollegaer og teamet. Jeg har fått god innsikt fra øverste ledernivå, som har gitt meg nye perpektiver på hva lederrollen innebærer. Det har vært nyttige diskusjoner og vi har blitt bedre kjent på tvers av team, noe som gir både trygghet og bedre samarbeid. Jeg har også fått mer selvinnsikt rundt egne styrker, som jeg tar med meg for en eventuell lederrolle i fremtiden💪

Rebecca Skibeli Larsen, Teamlead Technical Services

Programmet har gitt meg mye bedre innsikt i hva som inngår i beslutninger som tas i selskapet, og jeg har satt stor pris på de gode diskusjonene jeg har hatt med dyktige kolleger, og ikke minst den nyttige coachingen vi har fått. Denne læringen kan jeg bruke videre, dersom det blir aktuelt for meg med en karrierevei innen ledelse i fremtiden 🙌

Håkon Blix Nordlid, Project Manager

Vil du vite mer om Eye-share som arbeidsgiver?


Del på: