Vilkår og betingelser for eye-share Community

Disse vilkårene gjelder ditt abonnement til eye-share Community:

1. Hva vilkårene gjelder

Tjenestene tilbys av Eye-share AS, organisasjonsnummer 920.775.543, postadresse Maskinveien 15, 4033 Stavanger, Norway.

2. Om Tjenestene

Eye-share leverer innhold til eye-share Community. For å kunne tegne abonnement i eye-share Community kreves det at du har en brukerkonto på Linkedin, da eye-share Community bruker LinkedIn som plattform. Abonnementet vil bli fakturert løpende per måned. Det er 1 måneders skriftlig oppsigelse på abonnementet. Prisen justeres i henhold til konsumprisindeksen èn gang i året. 

3. Bruk av Tjenestene

Tjenestene gjelder èn bruker og kan ikke deles med andre personer i samme selskap. Du må ikke dele passord til din brukerkonto med andre, eller videreselge eller bruke Tjenestene kommersielt. Ved mistanke om misbruk eller brudd på disse vilkårene, kan Eye-share si opp brukerens medlemskap i eye-share Community. 

4. Eye-share‘s ansvar for Tjenestene

Eye-share er ansvarlig for innholdet som produseres til Tjenestene og for at de fungerer. 

5. Behandling av personopplysninger

Eye-share er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger i Tjenestene og disse er i henhold til GDPR-avtalen som allerede er signert av deres selskap.

Del på: