fbpx

Fakturamarerittet

A worried female CFO at her desk with short brown hair and glasses. Ghost-like invoices with translucent edges float around her and emerge from the computer screen in a tense, dimly lit office setting

Har du noen gang ligget våken om natten med en gnagende følelse av at du mangler kontroll over regnskapet ditt? Eller har du hatt den uhyggelige følelsen av at innkommende fakturaer forsvinner i noens innboks?

Vet du om du betaler fakturaer som du ikke burde, og mangler de riktige verktøyene for å redusere risikoen for svindel?

For å gjøre godkjenningsprosessen for fakturaer mer transparent og få full oversikt over regnskapet, kan automatisering være løsningen som gir deg ro i sjela.

Her er ti fordeler ved å automatisere godkjenningsprosessen for fakturaer:

1. Tilkobling til dine andre økonomisystem

Når godkjenningsprosessen for fakturaer er koblet til regnskapsystemet ditt, får du sanntidsinformasjon om hvor i godkjenningssyklusen fakturaene befinner seg. Dette gjør det mulig å identifisere flaskehalser i fakturaprosessen og reduserer risikoen på en helt ny måte. Med automatisering, blir den godkjente fakturaen overført til regnskapssystemet for betaling i henhold til forfallsdato, og bokført i ditt ERP-system. Lett som en plett!

2. AI og maskinlæring forbedrer oppgavekvaliteten

Kunstig intelligens (AI) og maskinlæring kan virkelig forbedre måten vi håndterer fakturaer på. Maskinlæring utmerker seg i scenarier med store datasett og behovet for å tolke fakturaer. Den kan automatisk sende fakturaer til riktig godkjenner, enten det er én person eller flere, og sørge for at de havner på rett sted.

AI kan også automatisere fordelingen av fakturaer, noe som sparer tid og reduserer risikoen for feil. Men det stopper ikke der – AI kan også oppdage uregelmessigheter, som unormalt høye eller lave beløp, eller endringer i varene og tjenestene som faktureres. Det er som å ha en årvåken revisor som aldri tar ferie!

3. Avansert analyse støtter strategiske beslutninger

Automatisering gir deg tilgang til avanserte analyse- og rapporteringsfunksjoner. Det betyr at du slipper å vente på rapportene du trenger! Du kan enkelt se utgiftstrender, leverandørytelse og andre områder i din P2P-syklus, slik at du kan optimalisere prosessene dine.

4. Støtte for overholdelse av lover og regler

Finansielle forskrifter og standarder utvikler seg stadig, og det kan være vanskelig å holde følge. Automatisering gir deg fordelen av en systematisk tilnærming til dette problemet, ettersom systemet du bruker vil bli oppdatert og kompatibelt til enhver tid. Hvis selskapet ditt opererer globalt, vil det være en stor fordel å kunne holde tritt på globalt nivå med dine internasjonale leverandører, og hjelpe dem med å være i samsvar gjennom hele P2P-prosessen.

5. Revisjonsspor og transparente prosesser

Når du automatiserer regnskapsprosessene, blir det enkelt å gjennomføre revisjoner, både interne og eksterne, og det blir lett å hente nødvendige rapporter for å oppfylle krav fra myndighetene. Du får også full oversikt over historiske data, som fakturaer, godkjennere og leverandører.

6. Bedre likviditetsstyring

Automatisering kan gjøre underverker for likviditetsstyringen din. Fakturaer blir umiddelbart tilgjengelige i systemet med all nødvendig betalingsinformasjon, så du har full kontroll over betalingsforpliktelsene dine. Automatiserte godkjenningsprosesser forhindrer unødvendige utgifter som morarenter, ekstra kostnad til inkassobyrå eller mindre rabatter for sen betaling, og sørger for at betalinger skjer i tide.

Automatiske påminnelser hjelper godkjennere med å håndtere fakturaer raskt og reduserer feil som feilaktige beløp eller manglende informasjon. Dette gir deg en mer effektiv og pålitelig likviditetsstyring, som gir bedre økonomisk kontroll.

7. Bedre økonomisk prognostisering

Med et strømlinjeformet fakturasystem blir økonomisk prognostisering mye enklere og mer presis. Forbedret nøyaktighet reduserer menneskelige feil i dataregistrering og beregning, noe som gir deg pålitelige prognoser. Sanntidsdata gir deg innsikt i den nyeste informasjonen, så du alltid har en oppdatert oversikt over situasjonen.

Fordelene stopper ikke der. Du får også økt synlighet av fakturaer, mer effektiv kostnadsstyring, og bedre bruk av tid og ressurser. I tillegg blir leverandørstyringen enklere med sporing av betalingsbetingelser og historisk informasjon. Alt dette bidrar til en sunnere og mer forutsigbar økonomi.

8.  Risikostyring blir enklere

Med automatisering kan alle fakturaene dine flyte gjennom systemet i en berøringsfri arbeidsflyt. De automatiserte systemene har funksjonalitet og verktøy som oppdager og flagger uvanlige mønstre og avvik, og dermed flagger den aktuelle fakturaen for manuell vurdering. Det blir også enklere å oppdage svindel. Automatiserte fakturasystemer har også innebygd funksjonalitet for å holde følge med skatteregler og finansielle forskrifter, og dermed unngå juridiske problemer og manglende samsvar. I tillegg kan systemet konfigueres til å følge interne retningslinjer, for eksempel utgiftsgrenser og godkjenningshierarkier, og dermed redusere risikoen for uautorisert bruk.

9. Automatiserte fakturagodkjenningssystemer skalerer og tilpasser seg dine behov

Et automatisert fakturasystemer vil vokse i takt med bedriftens varierende behov, enten det er på grunn av sesongmessige endringer i volum, eller at bedriften vokser. Systemet vil håndtere endringene i volum uten behov for ekstra ressurser eller personell. I tillegg kan systemet enkelt tilpasses dine skriftende forretningsbehov over tid, enten det er gjennom integrasjon med et nytt ERP-system, eller ved å legge til nye godkjenningsflyter, betalingsmetoder eller rapporteringsfunksjoner.

10. Håndtering av leverandørforhold

Når du standardiserer prosessene dine og sikrer korrekt betaling og effektiv kommunikasjon med leverandørene, blir forsyningskjeden din mer effektiv. Systemet hjelper deg med å analysere leverandørens ytelser og pålitelighet, slik at du kan identifisere risikoer som sene leveranser, dårlig kvalitet eller prisavvik. Dette gjør det mulig å redusere disse risikoene, velge andre leverandører eller forhandle frem nye betingelser basert på historiske data.

Automatisering av fakturagodkjenningsprosessen er det som trengs

La oss si det rett ut: Fakturaer trenger ikke være et mareritt. Automatisering av fakturagodkjenningsprosessen gir deg kontrollen tilbake, reduserer stresset og lar deg fokusere på det som virkelig betyr noe. Med automatisering blir regnskapsføring enklere, mer transparent og gir deg bedre innsikt.

Så hvorfor vente? Ta steget inn i en mer effektiv og stressfri fremtid. La automatiseringen transformere kostnadsføringen din, og si farvel til fakturamarerittene for godt!

Del på: