fbpx

Hvordan Eye-share forenkler innkjøps- og betalingsprosesser for bedrifter

Black branded eye-share coffee mug with green eye-share logo placed on table in office environment.

Økonomisjefens (CFO) rolle har gjennomgått betydelige endringer de siste årene. I dag er de ikke bare eksperter på tall, men også strategiske partnere og drivkrefter for både innovasjon og effektiv drift. En av de største utfordringene CFO-er står overfor i dag er å effektivisere Purchase-to-Pay (P2P)-prosessen. Tradisjonelt har disse prosessene vært kompliserte, manuelle og utsatt for feil – noe som både er kostbart og tidkrevende.

Ved å forenkle og automatisere P2P-prosessene kan bedrifter oppnå større effektivitet, nøyaktighet og oversikt. La oss se nærmere på hvordan Eye-share kan forbedre disse prosessene for din virksomhet.

Eye-share har i over 20 år utviklet og levert programvare for P2P-automatisering. Vi tilbyr en komplett pakke med løsninger som dekker hele P2P-prosessen, fra innkjøp til fakturabehandling, godkjenning og betaling. eye-share Workflow integreres sømløst med alle ERP-systemer og bruker kunstig intelligens (AI) og forklarbar kunstig intelligens (XAI) for å sikre nøyaktig datainnsamling, tolkning, kontering, matching med innkjøpsordre (PO), godkjenningsflyt og dataanalyse.

Hvordan eye-share forenkler:

Strømlinjeformet kostnadskontroll

eye-share Workflow sporer innkjøpsordrer, sikrer at alle kostnader blir registrert, og overvåker leverandørfakturaer opp mot PO-er, leverandørkontrakter, budsjetter og grenser. Dette sikrer at kostnadene ikke overstiger det som er budsjettert.

Automatisert innkjøpsprosess

Med en automatisert P2P-prosess får alle ansatte enkel tilgang til å opprette, godkjenne og overvåke innkjøpsordrer, rekvisisjoner og kontrakter. Dette inkluderer også forhåndsgodkjenning av leverandører og produkter.

Forbedret fakturabehandling

Fakturabehandlingen blir enklere og mer effektiv med bruk av AI og XAI for innsamling og tolkning av fakturaer fra alle former og kilder. eye-share Workflow gjør det mulig å validere, matche, kontere, godkjenne og bokføre fakturaer 100% automatisk, samt effektivt håndtere unntak og tvister.

Forbedret betalingsprosess

eye-share Workflow integreres med ethvert ERP-system, noe som sikrer en sømløs og effektiv betalingsprosess. eye-share Workflow gir også full sanntidsoversikt over betalingsprosessen, slik at du enkelt kan spore og administrere dine økonomiske forpliktelser.

Fordeler ved bruk av eye-share Workflow:

Redusert kostnad og økt effektivitet

Ved å eliminere manuelle oppgaver, redusere syklustider og øke nøyaktigheten, vil virksomheten oppnå forbedret effektivitet og produktivitet i P2P-prosessen. Ansatte kan fokusere på mer strategiske og verdiskapende aktiviteter.

Forbedret synlighet og kontroll

Den enkle, sentraliserte og brukervennlige plattformen fra Eye-share gjør det mulig for ansatte å overvåke og kontrollere innkjøps- og økonomiske prosesser i sanntid. Data og innsikt er alltid tilgjengelig, og du kan enkelt sammenligne prestasjoner med dine KPI-er og mål.

Forenklet revisjon og intern brukeraudit

Med direkte tilgang til eye-share kan regnskapsførerne sikre at godkjenningsprosesser, 4-øyne-prinsippet og autoritetshierarkiet opprettholdes. eye-share holder en logg og har dedikerte verktøy for automatiserte revisjoner som produserer rapporter om brukeradgang og aktiviteter.

Styrkede leverandørforhold

eye-share gir den nødvendige åpenheten og sanntidsovervåkningen som forbedrer kommunikasjonen med leverandører. Riktig betaling til rett tid bidrar til å bygge gode og pålitelige relasjoner med leverandørene.

Oppnå effektivitet og nøyaktighet med eye-share!

Er dine innkjøps- og betalingsprosesser manuelle, tidkrevene og utsatt for feil? Leter du etter en enkel og automatisert løsning?

Bli med de over 6000 bedriftene som allerede stoler på Eye-share! Med over 20 års erfaring og ekspertise innen P2P-automatisering, ønsker vi å bidra til å gjøre dine prosesser mer effektive og nøyaktige. Ta kontakt med oss i dag for å høre mer om hvordan vi kan hjelpe din virksomhet!

Les mer om følgende emner:

Del på: