fbpx

Hvorfor implementere programvare for AP-automatisering?

CEO Torhill and CC manager Jan Eric smiling and talking.

CEO Torhill Falnes forteller at det er flere grunner til at din bedrift bør vurdere å implementere programvare for AP-automatisering.

Økt effektivitet

En av hovedfordelene med AP-automatiseringsprogramvare er evnen til å effektivisere prosessene knyttet til leverandørgjeld. Programvaren bidrar til at tiden og innsatsen som kreves for manuelle oppgaver som dataregistrering, godkjenning av fakturaer og betalingsbehandling reduseres. Dette frigjør tid for de ansatte til å kunne fokusere på mer strategiske oppgaver, som igjen vil påvirke den generelle operative effektiviteten positivt.

Forbedret nøyaktighet

Manuelle AP-prosesser er svært utsatt for feil. Dette kan være feil ved datainntasting, eller fakturaer som forsvinner i mengden. Med automatiseringsprogramvare vil disse feilene reduseres betydelig, noe som resulterer i mindre behov for etterarbeid. Dette sparer bedriften din tid og verdifulle ressurser.

Kostbesparelser

Programvare for AP-automatisering bidrar til å redusere risikoen for forsinkede betalinger, svindel, gebyrer og inkassoprosesser. Disse faktorene beskytter bedriftens økonomiske helse. I tillegg fører de strømlinjeformede prosessene til kostnadsbesparelser over tid.

Forbedret innsikt

Tilgang til sanntidsdata om leverandørgjeld er en viktig fordel. Med denne tilgangen kan brukere spore statusen til fakturaer og betalinger, overvåke utgiftsmønstre og identifisere potensielle problemer tidlig. Denne innsikten bidrar til bedre beslutningsprosesser og økonomisk planlegging, slik at bedriften kan være proaktiv.

Styrket forhold til leverandørene

AP-automatiseringsprogramvare muliggjør raskere betalingsbehandling for leverandører. Ved å sikre at betalingene blir gjort i tide, kan bedriften bygge sterkere relasjoner med leverandørene Dette kan potensielt føre til bedre vilkår, rabatter og generell leverandørtilfredshet.

Samsvar og revisjonsevne

Det er avgjørende for bedrifter å oppfylle kravene i ulike regelverk. AP-automatiseringsprogramvaren kan bidra til å oppnå samsvar ved å opprette digitale registre og etablere automatiserte arbeidsflyter. Disse funksjonene forbedrer og forenkler revisjonsprosessen betydelig.

Vi hjelper deg gjerne!

Selv om det kan være oppstartskonstander ved implementering av programvare for AP-automatisering, veier de langsiktige fordelene opp for den intielle investeringen.

Ønsker du å oppleve disse fordelene? Book en demo av eye-share Workflow, så viser vi deg hvordan du kan oppnå 90% fakturaautomatisering gjennom en sømløs berøringsfri prosess!

Les mer om følgende emner:

Del på: