fbpx

Helse Sør-Øst kundereferanse

Person innen helse som bruker pc

– Vi så tidlig i anskaffelsesprosessen at eye-share Workflow var det rette produktet for oss, sier Olav Tennøy som er Regional systemansvarlig for ERP i Helse Sør-Øst.

Norges største helseforetak automatiserer økonomifunksjonen med intelligent programvare!

Digitalisering, prosessforbedring og bærekraftige teknologiske løsninger er helt sentrale virkemidler for å oppnå et helsevesen som er rustet for fremtiden. Smarte digitale løsninger er på full fart inn i Helse Sør-Øst på alle fronter. Nå har de også tatt i bruk intelligent programvare fra Eye-share for å fjerne manuelle regnskapsoppgaver gjennom smart automatisering. Målet er å oppnå store tids- og kostnadsbesparelser i økonomifunksjonen.

Helse Sør-Øst er Norges største helseforetak og består i dag av 11 ulike selskaper. Med rundt 1 million inngående fakturaer årlig og over 6.000 brukere, hadde selskapet et stort behov for å automatisere sine fakturaprosesser. For godt og vel ett år siden vant Eye-share anbudskontrakten på viktige kriterier som; effektivisering, sikkerhet og brukervennlighet.

Tid og effektivitet er svært viktig for oss – og ikke minst digitalisering og kontinuerlig forbedring, sier Olav Tennøy som er Regional systemansvarlig for ERP i Helse Sør-Øst.


eye-share Workflow har blitt svært godt mottatt, både av brukere og ledere i alle helseforetakene. Det er en moderne, intuitiv og enkel løsning å forholde seg til, og automatikken er meget bra. Alle ser at de sparer mye tid i hverdagen, og det er viktig, sier Tennøy fornøyd.


Fokus på å gjøre det komplekse enkelt
Forståelsen for vår komplekse håndtering av prosjekt- og godkjenningsflyt, var svært viktig for å sørge for en så automatisert løsning som mulig, forklarer Tennøy, og legger til at dialogen med Eye-share har vært svært god, helt fra starten. Både i selve implementerings-prosjektet og i overføringen til forvaltningen, har Eye-share bistått med svært dyktige rådgivere og samarbeidspartnere. Det har vært nyttige diskusjoner, effektive gjennomganger og god forståelse for vårt behov, forklarer Tennøy.

I prosjektet og spesielt ved overlevering til forvaltning benyttet vi flere «live» dialogmøter, hvor våre brukerne hadde mulighet til aktivt å involvere seg i tilpasningen. Brukerinvolveringen ble svært godt mottatt, og er en viktig suksessfaktor i startfasen av et slikt prosjekt, sier Tennøy.

Skybasert løsning
eye-share Workflow er den første «rene» skyløsingen som Helse Sør-Øst tar i bruk og foretaket er svært opptatt av høy sikkerhet. Her fikk Eye-share til og med Microsoft Azure til å gjøre endringer for å imøtekomme vårt behov for å øke sikkerheten, sier Tennøy fornøyd, og legger til at det har vært en spennende og lærerik prosess for begge parter. Med eye-share Workflow i skyen betyr det både større fleksibilitet, lavere kostnader og økt sikkerhet for alle Helseforetakene.

Kontinuerlig forbedring
Helse Sør-Øst har hatt fokus på en så standardisert løsning som mulig, men ser også at med 11 forskjellige helseforetak, er det mange ulike behov som skal dekkes, så noen tilpasninger har vi måtte gjøre underveis likevel, sier Tennøy.

Nå er vi godt i gang med å bruke eye-share Workflow –  og vet at det er en kontinuerlig prosess gående for å øke automatiseringsgraden ytterligere. Eye-share er en profesjonell og kunnskapsrik partner for oss i denne prosessen, og vi er svært godt fornøyd med vår nye løsning, avslutter Tennøy.

Del på: