fbpx

Nøkkelfunksjonalitet

Green icon of

Automatisert validering

Sjekker automatisk hver faktura mot et sett forhåndsdefinerte regler for å sikre at hver faktura er komplett og korrekt.

green bell icon symbolizing a notification

Sanntidsvarsler

Varsler proaktivt leverandørene om eventuelle avvik eller mangler i fakturaene deres, noe som muliggjør umiddelbar korrigering og gjeninnsending.

Green icon symbolizing supplier connection

Sømløs integrering av leverandører

Gjør det enkelt for leverandører å korrigere og sende inn fakturaer på nytt direkte gjennom portalen.

Icon: Simple illustration of an eye with a

Full oversikt over data

Få dyptgående innsikt i fakturaene dine med detaljert statistikk fra Importkontroll.

Fordeler med Importkontroll

Icon: Illustration of a laptop with a diagram on the screen

Nøyaktige data

Ved å håndheve strenge valideringsregler, reduserer Importkontroll betydelig risikoen for feil, og sikrer at dataene som kommer inn i systemet ditt er presise og pålitelige.

green icon sybolizing digital workflow

Økt effektivitet

Forenkler fakturahåndteringsprosessen ved å kutte ned på behovet for manuelt arbeid og unødvendige justeringer.

Kostnadsbesparelser

Minimerer de administrative og operative kostnadene knyttet til håndtering og korrigering av fakturafeil, noe som bidrar til totale kostnadsbesparelser

Bedre leverandøroppfølging

Informerer og veileder leverandørene dine om fakturakravene dine, noe som fører til høyere etterlevelsesrater og færre feil over tid.

Green illustration of a magnifying glass over a diagram

Strategisk innsikt

Modulens analyser gir nyttige tilbakemeldinger om vanlige feil og leverandørens ytelse, noe som gjør det mulig med strategiske forbedringer i fakturaprosessen.