fbpx

Now and next – Nyheter fra vår produktportefølje

Vi jobber kontinuerlig med å utvikle og levere de beste versjonene av produktene våre. I denne artikkelen får du en oversikt over hva som er nytt i funksjonalitet og moduler med hovedvekt på eye-share Workflow, og hva du kan glede deg til i første release 2023.

eye-share Product Suite

Vår produktportefølje består av intelligente løsninger som omformer manuelle rutiner til digitale, automatiserte arbeidsflyter. Vi har tre hovedprodukter som inngår i porteføljen: 

eye-share Workflow

Med eye-share Workflow automatiserer du hele prosessen fra behov til betaling. Du får full oversikt og kontroll over dine innkjøp, leverandørfakturaer og avtaler. Produktet består av flere moduler som du kan sette sammen og skalere etter behov. eye-share Workflows fire produktgrupper er: Innkjøp, Faktura, Dokumenter og Reiseregning.

eye-share Capture

eye-share Capture er et tolkningsverktøy (OCR) for digitalisering av dokumenter, som for eksempel papirfaktura og PDFer. Løsningen tolker ordene på et bilde av tekst. Produktet kan også fange, trekke ut og automatisere data fra dokumentene dine. På denne måten blir du kvitt manuelle prosesser og tidkrevende oppgaver, og dermed blir det en mer nøyaktig og automatisert prosess. 

eye-share Portal

eye-share Portal er en skybasert løsning for virksomheter som har begrenset eller ingen mulighet til å kommunisere mellom bedrifter elektronisk. Portalen binder sammen kundens forretningssystemer med leverandøren, slik at begge parter kan bruke dataene til å automatisere prosesser og systemer i sine egne organisasjoner. Da kan man som leverandør både sende og motta ordrene fullt elektronisk i sitt ERP-system.

Now – Nyutvikling og fokusområder utført i 2022

2022 har vært et innholdsrikt år hvor vi har utviklet og gjennomført flere små og store endringer. Noe er veldig synlig for alle, mens noe er under panseret. Gjennom året har vi hatt tre fokusområder:

 • Behov til betaling
 • Kunstig intelligens
 • Brukeropplevelse

Nytt i eye-share Workflow

 • Nå kan du legge til godkjenningsmal direkte i godkjenningsoppsett på faktura

 • Automatisk kontering som benytter innerste varelinjer fra faktura som en del av grunnlaget for å finne riktig kontering

 • Støtte for å utføre avansert tilbudsforespørsel i innkjøpsmodul

 • Godkjenning av innkjøp på mobil

 • Å få satt ekstrakostnader automatisk for innkjøpsfaktura, basert på oppsett i artikkelregister

 • Automatisk kobling av faktura mot tolldeklarasjoner

 • Forbedringer i varemottaksfunksjon, inkludert støtte for kommentarer og vedlegg

 • Forbedret rapporteringsmodul og noen nye rapporter. 

Dette er ikke en komplett liste over oppdateringer, nyutvikling og endringer i eye-share Workflow, men det gir deg et lite innblikk i hva vi har jobbet med gjennom året.

Behov til Betaling – Innkjøpsmodulen

Innkjøpsmodulen har fått mye kjærlighet i 2022, og er et viktig satsingsområde i Eye-share. Løsningen inneholder katalogadministrasjon, avansert søkefunksjonalitet og effektiv arbeidsflyt. Du får en egen nettbutikk til dine medarbeidere, og det er enkelt å importere varekataloger fra dine leverandører.

I år har vi jobbet mye med å gjøre løsningen enda mer brukervennlig. Målet er at det skal være like enkelt å bruke vår løsning, som det er å kjøpe noe fra hvilken som helst nettbutikk du bruker privat. Det er viktig for oss at det ikke skal kreve noe opplæring eller brukermanual for å bruke denne løsningen.

Vi har fått på plass en god kataloghåndtering som støttes av Peppol BIS og Excel Import. I katalogen støttes også godkjenningsflyt for de bedriftene som har strengere retningslinjer for hvilke produkter eller tjenester som skal gjøres tilgjengelige. 

Vi har også bygget inn støtte for punchout og tilbudsforespørsler. Punchout er kjempeenkelt å sette opp, slik at du som kunde kan gjøre det helt selv. Når det kommer til tilbudsforespørsler kan man i praksis kjøre minikonkurranser, hente inn priser fra ulike leverandører og velge det beste tilbudet. Enten basert på beste kombinasjon av pris og leveringsdato, eller generelt fra den leverandøren som kommer best ut. Dette skal være fleksibelt og enkelt, med mulighet for logging og sporbarhet på hva som er utført.

Kunstig intelligens (AI – Artificial Intelligence)

Kunstig intelligens er en viktig strategi vi benytter oss av i Eye-share for å imøtekomme kundenes behov på en intuitiv måte. 

I 2021 slapp vi en helt ny funksjon ved bruk av AI. Med bruken av AI var vi i stand til å gjøre kontering automatisk i faktura, uten noen oppsett eller regler på forhånd. Dette var en suksess, men ikke for alle kunder. Det var en velkjent ulempe at vi ikke brukte de eksisterende fakturalinjene, kun historiske data.

I år har vi lansert en ny og bedre løsning hvor vi bruker linjene i fakturaen i kombinasjon med de historiske dataene for å automatisere konteringen. 

Målet vårt er å få automatiserte, riktig konterte fakturaer, uten bruk av utdaterte maler og manuell kontering.

Brukervennlighet

Universell utforming har vært en relativt stor sak for oss i 2022. Universell utforming bygger på tanken om at produktet skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av funksjonsevne.

I år har vi oppdatert applikasjonen vår etter WCAG- standarden. WCAG er en internasjonal standard som står for Web Content Accessibility Guidelines, og er retningslinjer for hvordan digitalt innhold skal gjøres mer tilgjengelig for personer med dårlig syn eller begrenset bevegelighet. Retningslinjene handler også om at det skal være mulig å oppfatte, betjene og forstå løsningen. 

I løpet av året har vi endret på grensesnittet i applikasjonen vår, og bygget inn bedre kontraster, forstørringsmuligheter, enda bedre tastaturbruk og enklere feilhåndtering. Det skal også være enklere å navigere i produktet. Med disse endringene blir dette en bedre løsning for alle! 

Denne standarden følges også for mobil.

Rapportmodulen

I rapportmodulen i eye-share Workflow får du innsikt og oversikt over dine kostnader, leverandører og betalinger. Modulen gir deg en rekke forhåndsdefinerte rapporter for oppfølging av fakturagodkjenningen.

I år har vi lagt til flere nye rapporter i rapportmodulen.  Noen rapporter har grafisk fremstilling, mens andre handler om å gjøre data tilgjengelig. For de med utvidet behov har vi laget en ferdigpakke med rapporter i Power BI, som du kan bygge videre på selv. Dette er rapporter som utnytter seg av automatisk kontering med fakturalinjer. 

Nytt i eye-share Capture

Nye versjoner av eye-share Capture vil fra 2023 kun leveres som skybasert løsning, og vi jobber for tiden med å få våre kunder over i skyen. Vi bruker Microsoft Azure som vår skyplattform, og per nå er eye-share installert i Azure både i Norge, Nederland og Singapore.

Nytt i eye-share Portal

I 2022 lanserte vi en ny modul i eye-share Portal, nemlig Importkontroll. I denne modulen gir du arbeidet tilbake til leverandøren, ved at modulen stiller krav til innholdet i fakturaen. Modulen vil automatisk sende fakturaen tilbake til leverandøren, og varsle dem hvis fakturaen inneholder feil eller mangler informasjon. Da vil leverandørene dine ha muligheten til å korrigere fakturaen før den importeres i eye-share Workflow.

next – Dette kommer i 2023

Til neste år kan vi vente oss enda mer automatikk, og flere endringer i design.

Vi kommer til å fortsette å ha et stort fokus på Behov til betaling, kunstig intelligens og brukervennlighet, også i 2023. I tillegg til dette vet vi at lover og regler endres ofte, og det vil være viktig for oss å holde oss oppdaterte på GDPR og siste nytt i sikkerhetsprinsipper og revisjonsstandarder. 

Muligheten til å gi ekstern tilgang til faktura

Fra februar 2023 vil det bli mulig å gi ekstern tilgang til faktura i eye-share Workflow gjennom eye-share Portal. De eksterne brukerne vil da bruke eye-share Portal for innlogging og tilgang til fakturaene du har filtrert ut og gjort tilgjengelige i eye-share Workflow. På denne måten har du som kunde en sikker måte å gi ekstra innsikt og informasjon, uten å måtte onboarde eksterne brukere. 

Vi er stolte over våre detaljerte loggingsmuligeter i eye-share Workflow, men vi har hatt en “blindsone”, og det er muligheten til å spore hvem som har tilgang til et bestemt dokument. Denne muligheten vil være en del av neste lansering i februar 2023. Da vil brukere med høyere brukerrettigheter kunne inspisere tilgangslisten for bestemte dokumenter, og det vil bli loggført dersom en epost har blitt sendt med et vedlegg fra fakturaen. 

Eye-share Community

På nyåret slipper vi også et helt nytt og spennende konsept, nemlig Eye-share Community. Som medlem av vårt community vil du få tilgang til nyheter først, diskutere produkter med andre brukere, stille spørsmål og bidra med innspill og ideer.  Vi gleder oss veldig til å komme i gang! Mer informasjon om dette kommer snart. 

Kort oversikt over hva du kan vente deg i de ulike produktene

      eye-share Workflow

 • Brukerattestering
 • Visningslogg
 • Nye funksjoner i Innkjøp
 • Mer automatikk
 • Bedre rapportering

      eye-share Capture

 • Bedre linjetolking
 • Smarte mønstre
 • Design endringer

        eye-share Portal

 • Støtte for linjetolkning
 • Ekstern tilgang til faktura
 • Tilbudsforespørsel

Vi ser frem til et nytt år fylt med spennende planer. Ønsker du en mer detaljert oversikt over siste nytt i de ulike produktene, anbefaler vi at du sjekker ut høydepunktene fra årets eye-share Brukerforum på vår webinarkanal. Du finner de også her.

Del på: