fbpx

Si hei til fremtiden med kunstig intelligens

eye-share programvaren er bygget på XAI og handler om at mennesker skal kunne forstå hvorfor resultatet av en operasjon utført med kunstig intelligens blir som den blir.

Kai Mydland  |  10.03.2022

Kunstig intelligens i programvare for økonomistyring
Kunstig intelligens endrer måten vi jobber på og teknologien finnes overalt. Innenfor programvare for økonomistyring og kontroll introduseres menneskelige egenskaper inn i prosesser som tidligere har vært manuelle og under kontroll av mennesker med spisskompetanse. Kunstig intelligens sørger både for at data og prosesser håndteres automatisk, og at det håndteres riktig.

Men betyr kunstig intelligens at alt går på skinner? At mennesker blir overflødige?
Nei på ingen måte. Det finnes ulike nivåer av kunstig intelligens, og det er et poeng å vite at teknologien fortsatt er på et tidlig stadium i sin utbredelse og utnyttelse. Samtidig er det viktig å forstå hvilke fordeler og ikke minst konkurransefortrinn en slik teknologi kan gi.

Kunstig Intelligens, eller AI, er også en viktig trend. Det er ikke unaturlig at ulike aktører overbyr hverandre i markedet i forhold til hvem som har kommet lengst i forhold til utnyttelse av teknologien.

Innovasjon og ny teknologi er en del av ryggmargen i Eye-share
Selskapet har hatt automatisering av økonomirollen som sin spesialitet og hovedstyrke gjennom mange år. Allerede uten bruk av kunstig intelligens har kunder av Eye-share oppnådd 90% automatisert fakturaflyt! Ved å utnytte nye muligheter i programvaren kan nå enda mer automatiseres, på en enklere måte!

Ikke nødvendigvis alle deler av en løsning kan gjøre bruk av kunstig intelligens. Det kan være relatert til datamengde som kreves for å ta en avgjørelse, eller maskinkraft som trengs for å kunne finne det riktige svaret hurtig nok. Et problem med den dypeste teknologien innenfor kunstig intelligens er at den gjerne vil gi deg et svar, men ikke kan si deg hvorfor. Det er ikke alltid du får det svaret du tror du vil ha!

Det handler ikke om å bruke kunstig intelligens bare for å bruke kunstig intelligens!
I Eye-share så vet vi at våre brukere og kunder er opptatt av kontroll, og derfor er det viktig for oss å bruke den riktige teknologien til de ulike utfordringer og prosesser som kan automatiseres. Kunden skal oppnå den automatikken de ønsker, samtidig som at løsningen ivaretar den viktige biten i forhold til tillit, innsikt, kontroll og ikke minst påvirkningskraft. Det handler ikke om å bruke kunstig intelligens bare for å bruke kunstig intelligens!

eye-share er bygget på XAI
XAI er et eget fagfelt og betyr «Explainable Artificial Intelligence», og handler om at mennesker skal kunne forstå hvorfor resultatet av en operasjon utført med kunstig intelligens blir som den blir. I eye-share Workflow har vi valgt å benytte oss av denne strategien, der kunstig intelligens og brukergrensensitt sammen løser problemstillinger på en intuitiv måte for brukeren. Ikke bare blir fakturaen automatisk kontert, men vi kan også fortelle hvorfor!

Vår løsning blir smartere og smartere
I vår løsning er det slik at en kontinuerlig bygger opp kunnskap og lærer fortløpende basert på historiske data, bruker- og leverandørinformasjon. Vi har også gjort det slik at det er valgfritt for kunden å bestemme i hvilken grad en ønsker at kunstig intelligens skal påvirke løsningen. I tillegg vil den intelligente løsningen ikke overstyre eventuelle manuelle regler som en har satt opp på et tidligere tidspunkt, men supplere og involvere seg etter hvert som en slår disse av. Det er også slik at vi sammen med kunden kan simulere mulig effekt og gevinst før en aktivt tar denne delen av løsningen i bruk.

I Eye-share har vi stor forståelse og respekt for kunders valg av måte å jobbe på. Samtidig er vår rolle å være en positiv bidragsyter i forhold til effektivisering og nytenkning. Vi kommer fortsatt til å være fremoverlent på ny teknologi for å tilby både eksisterende og nye kunder de beste, mest effektive og sikreste løsningene på markedet, – og på en slik måte at våre kunder kan bruke mer tid på kjernevirksomhet og oppnå bedre resultater med Eye-share på laget.

Del på: