fbpx

Som CFO må du vite dette om AI

Product Manager Eva Michaelsen sitting infront of a computer.

Å tilegne seg kunnskap om hvordan og hvorfor AI fungerer kan virke utfordrende, men det er en av de mest verdifulle oppgavene du kan gjøre som CFO. Digitaliseringen av regnskapsprosesser, spesielt innen Procure-to-Pay (P2P) og fakturahåndtering, blir stadig viktigere.

Som CFO er det essensielt å ha grunnleggende kunnskap om AI. La oss se nærmere på hva AI er, de forskjellige delene av AI og hvorfor forklarbar kunstig intelligens (XAI) er det beste valget for ERP- og fakturahåndteringssystemer.

Hva er AI? En kort oversikt

Kort fortalt handler AI om å lage programmer og trene datamaskiner til å utføre oppgaver som vanligvis krever menneskelig intelligens. Ideen om å lage maskiner med menneskelig intelligens ble først introdusert av Alan Turning. Feltet fikk sitt gjennombrudd på en workshop ved Dartmouth College i 1956, som ofte regnes som starten på moderne AI.

Den hellige gral innen AI er å oppnå generell kunstig intelligens, men vi har fortsatt en lang vei å gå for å nå dette målet. I mellomtiden domineres AI-bruken i dag av en underkategori kjent som Narrow Artificial Intelligens (NAI), eller smal kunstig intelligens, som inkluderer store språkmodeller (LLM) som GPT.

NAI er ikke designet for å løse alle typer oppgaver, men fokuserer på svært spesifikke oppgaver som involverer problemløsning og beslutningstaking. Læringen som gjøres av en NAI-modell kan ikke overføres eller generaliseres til andre modeller, da det ikke innebærer noen form for «forståelse». NAI handler utelukkende om beregning og statistikk.

Hvorfor AI i regnskap?  

Digitalisering av Procure-to-Pay (P2P)-syklusen lover store gevinster, som gir ansatte mer tid til å fokusere på kjernevirksomheten og sikrer mer nøyaktige prosesser med færre feil.

Automatisering av oppgaver fører til skalerbarhet og lavere driftskostnader. Når selskapet vokser, blir AI stadig viktigere for å håndtere store mendger data raskt, lage rapporter og holde oversikt over P2P-prosessen.

Selv om mye kan automatiseres uten AI, gir AI enda bedre resultater. Med AI kan enorme mengder data håndteres på sekunder, og manuell håndtering av informasjon blir unødvendig. Data som tidligere var ustrukturert og utilgjengelig kan nå organiseres, slik at du kan ta datadrevne beslutninger hver dag.

Tidkrevende og kjedelige oppgaver kan automatiseres, og det er mulig å sette regler som gjelder både for fortid og fremtidige behov.

To forskjellige typer smal kunstig intelligens

Det er to forskjellige typer smal kunstig intelligens du bør være klar over som CFO: Black Box og White Box, eller forklarbar kunstig intelligens.

Hvorfor bør du unngå Black Box AI for faktura- og innkjøpsgodkjenning?  

Black Box AI er et begrep som brukes for å beskrive en type algoritme som setter sine egne regler basert på treningsdataene den har fått. Det er stor debatt rundt disse typer AI-systemer, da beslutningsprosessene i systemet ikke er transparente. Beslutningene tas dypt inne i algoritmene, og hva som skjer er ikke synlig eller engang sporbart. Noen ganger kan resultatet virke riktig, men beslutningen kan ha blitt tatt under feil forutsetninger. Brukeren har ingen innsikt, kontroll eller mulighet til å påvirke beslutningen som er gitt. For å oppnå bedre resultater, må algoritmene trenes på enda mer data, noe som kan være en tålmodighetsprøve.

Hvorfor er forklarbar kunstig intelligens (XAI) et bedre valg for fakturahåndteringssystemer? 

XAI er forkortelsen for Explainable Artificial Intelligence, eller forklarbar kunstig intelligens på norsk. I motsetning til Black Box AI, lar forklarbar kunstig intellingns deg alltid spore reglene som styrer beslutningene i systemet. Det betyr at du kan være sikker på om en beslutning er basert på riktige data og omstendigheter. Beslutningene er sporbare, og modellen forklarer hvordan den har kommet frem til sine konklusjoner. Kort sagt gir XAI deg full kontroll og gjør resultatene fra maskinlæringsalgoritmer pålitelige, fordi det er enklere å forstå og oppdage feil.

I regnskap, spesielt i P2P-syklusen, er sporbarhet for forklarbarhet avgjørende for å sikre at du har kontroll over prosessene som kjører i systemet. Alle forslag og automatiserte handlinger som systemet utfører vil være forklarbare. Når disse handlingene korrigeres, vil de bidra til å styre fremtidige handlinger av XAI-modellen.

AI er fremtiden for regnskap 

AI blir en integrert del av de fleste regnskapssystemer, enten det er et ERP-system eller et fakturahåndteringssystem. Som CFO må du sørge for at du kan ta datadrevne beslutninger angående bruken av AI i virksomheten din. Valget mellom Black Box og White Box, eller XAI-versjoner av AI vil ha stor innvirkning på hvor pålitelig og troverdig systemet er. Sørg derfor for at du forstår forskjellene, slik at du kan velge det beste alternativet for din bedrift.

Vil du lære mer om hvordan AI kan optimalisere P2P-prosessen i din virksomhet?

Vi har laget en guide som dekker alt du trenger å vite om Procure-to-Pay, fra grunnleggende konsepter til hvordan man velger riktig system.

Les mer om følgende emner:

Del på: