fbpx

Behandling av faktura eller fakturalinjer med 0 i beløp

Software tester, Ellen Nymark, smiling in front of computer

Det kan være ulike preferanser for hvordan fakturaer og fakturalinjer med 0 i beløp skal behandles. Vi har derfor innført egne innstillinger for å håndtere disse tilfellene på en fleksibel måte. Her er noen nyttige tips og triks for å forbedre arbeidsflyten i eye-share Workflow.

Automatisk avvisning av faktura med 0 i beløp

I den nye versjonen 2024 har vi introdusert en funksjon som gjør det enklere å håndtere fakturaer med 0 i beløp. Innstillingen finner du under:

Faktura | Automatisk avvis faktura med 0 i beløp ved import

Når denne innstillingen er aktivert, blir importerte fakturaer med 0 i beløp automatisk flyttet til status «avvist».  Dette sparer tid og sikrer at slike fakturaer ikke forstyrrer den vanlige fakturahåndteringen. Hvis innstillingen er deaktivert, behandles fakturaer med 0 i beløp som alle andre fakturaer.

Håndtering av konteringslinjer med 0 i beløp

Noen ganger kan leverandører sende fakturaer som inneholder fakturalinjer med 0 i beløp. Dette kan skyldes at linjene er standard på fakturaene fra leverandøren, men at de ikke representerer kjøpte varer eller tjenester denne gangen. For å håndtere dette har vi introdusert en nyttig funksjon fra versjon 2023. 2.0.

Innstillingen finner du under:

Faktura | Automatisk kontering med fakturalinjer

Funksjonen heter «opprett konteringslinjer med 0-beløpslinjer». Denne innstillingen er som standard aktivert, noe som betyr at konteringslinjer automatisk opprettes for fakturalinjer med 0 i beløp. Dersom dere ikke ønsker dette, kan denne innstillingen enkelt deaktiveres.

Hvorfor er dette nyttig?

  • Effektivitet: Ved å automatisk avvise fakturaer med 0 i beløp, slipper dere å bruke tid på å gjennomgå og manuelt avvise slike fakturaer.
  • Ryddighet: Ved å kontrollere om fakturalinjer med 0 i beløp skal konteres eller ikke, holder dere regnskapet mer ryddig og unngår unødvendige linjer.
  • Fleksibilitet: Dere kan tilpasse systemet etter deres spesifikke behov og preferanser, noe som gir bedre kontroll over fakturahåndteringen.

Del på: