fbpx

Beriking av masterdata i eye-share Workflow

Illustration of to people in business enviroment pointing fingers at a screen with data points

Masterdata er en «add-on» til eye-share Workflow, som flere av våre kunder benytter og har stor nytteverdi av. I denne artikkelen gir vi deg noen tips og triks til hvordan du kan berike masterdata.

Mastedata gjør det mulig å berike grunnlagsdataene som hentes fra økonomisystemet ditt med mer informasjon og som ikke er tilgjengelig i kilden for dataene. De attributtene man beriker, kan deretter overstyres på ulike nivåer i firmastrukturen.

Eksempelvis kan man legge til attributter på grunnlagsdata for leverandør. Dette kan være attributter som f.eks  «Automatisk bokføring» eller «Automatisk godkjenning«. Brukere med rettigheter til å endre disse dataene fra brukergrensesnittet i eye-share Workflow, kan da på en gitt leverandør angi at faktura fra denne leverandøren automatisk skal bokføres for gitte firma, mens for andre firma i strukturen, blir altså ikke faktura fra samme leverandør automatisk bokført. 

Mange muligheter for å vedlikeholde grunnlagsdata

Det er mulig å vedlikeholde grunnlagsdata lokalt og manuelt, midlertidig eller på fast basis, dersom du har et eller flere selskap som du ikke har mulighet for å sette opp automatisk overføring av enkelte data til. Det kan naturligvis også være andre grunner til at du som kunde ønsker å opprette og vedlikeholde grunnlagsdata i eye-share Workflow. Uansett om grunnlagsdataene vedlikeholdes automatisk fra en annen kilde, eller om du velger å oppdatere de manuelt, kan du berike dine grunnlagsdata med ekstra informasjon som kan benyttes videre i eye-share Workflow plattformen.

Flere av innstillingene er laget slik at du med «Masterdata» kan skru disse av, og i stedet administrere dem i «Masterdata per leverandør«.

Noen av punkene nevnt under, er standard, mens andre igjen krever en utvidelse av din masterdata modul:

  • Dimensjonene «Konto, Avdeling, Prosjekt og Leverandør» bør minimum være inkludert i Masterdata.
  • På alle dimensjonene kan du legge inn «Ansvarlig godkjenner» og «Sluttgodkjenner» som standard. Dette er svært nyttig for AI-flyten.
  • På dimensjonen «Konto» kan du også styre MVA koder, men dette styres aller best under «Kontoregler«. Som standard kan du ellers velge at enkelte konti ikke skal kunne periodiseres.
  • Om du implementerer dimensjonen «MVA» kan «ReverceCharge» og «Aktiv/Inaktiv» være en nyttig mulighet for enkelte integrasjoner.
  • Under «Innstillinger» kan du velge å skru av AI-kontering, og heller benytte Masterdata til å velge hvilke leverandører dette skal være på, for bedre styring av standard behandling og unntak.
  • Tilsvarende kan «Automatisk godkjenning» og «Automatisk overføring», slås av og på per leverandør. Dette kan være svært nyttig for leverandører der alle faktura er like, og ikke trenger å håndteres manuelt i det hele tatt.
  • «Artikkelmatch» kan også benyttes på samme måte.
  • Hvis du har «Innkjøp» eller «PO Match» i løsningen din, kan du legge inn individuelle avviksgrenser.
  • Hvis du har modulen «Innkjøp» vil det også være en del parametre som kan settes opp som standard for hver leverandør.

Vi håper tipsene over var nyttige for deg. Da er det bare å sette i gang med å berike Masterdata. Dersomm du ikke allerede bruker denne tilleggsfunksjonaliteten i eye-share Workflow, er det bare å ta kontakt for et pristilbud.

Les mer om følgende emner:

Del på: